Camilla Björkbom, förbundsordförande i Djurens Rätt, som driver att djur bara ska få jagas av ”barmhärtighetsskäl”.
Foto: Djurens Rätt Camilla Björkbom, förbundsordförande i Djurens Rätt, som driver att djur bara ska få jagas av ”barmhärtighetsskäl”.

De vill bara ha ”barmhärtighetsjakt”

Djurens rätt säger nej till alla former av jakt och kan endast acceptera vad man kallar ”barmhärtighetsjakt” på sjuka individer.
Enligt egna uppgifter är Djurens rätt Sveriges största djurrättsorganisation och har cirka 35 000 medlemmar.

Debattören Jesús Alcála arbetar för Djurens rätt och erbjuder juridisk rådgivning. I en debattartikel i Dagens Nyheter nyligen gick Alcála till angrepp mot Jägareförbundet i synnerhet och jakten i allmänhet.
Organisationen har gjort sig allt mer känd för sin mycket jaktfientliga inställning, där de i princip är mot all form av jakt.

Bara jakt på sjuka djur
Så här skriver Djurens rätt bland annat på sin hemsida: ”Begreppet viltvård hörs ofta i samband med jakt. Men jakt är inte en djurrättsligt acceptabel metod att minska antalet djur av en viss art, eftersom jakt orsakar lidande och död för djuren. Samhällsresurser måste avsättas för att utveckla andra former för populationsreglering. Den enda form av jakt som är acceptabel är sådan som sker för enskilda djurindividers skull. Dit skulle man kunna föra så kallad barmhärtighetsjakt, det vill säga jakt på en sjuk djurindivid som endast har ett svårt lidande framför sig.”
• Ni vill alltså att man bara ska ”barmhärtighetsjaga” djur som lider. Men redan idag finns det områden i landet med för lite foder i förhållande till antalet klövvilt, vilket gör att djur svälter. Om vi då skulle hålla upp med jakten några år skulle det väl bli många svältande djur som måste ”barmhärtighetsjagas”?
– Det här är ju vår vision men vi sitter inte inne med alla lösningar än, svarar Camilla Björkbom, förbundsordförande i Djurens Rätt.
• På hemsidan står också följande: ”Djurens Rätt anser att det enskilda djuret ska stå i centrum. Det ligger inte i dennes intresse att bli jagad för att sedan bli dödad eller skadad. Djur är kännande varelser och bör betraktas som individer med egna intressen och behov. Inget av detta ryms inom begreppet jakt, som ser till arter och populationer istället för till individer. För den jagade är ett sådant resonemang oväsentligt.”
– Om vi ser till dagens jakt torde den väl historiskt och ur det vilda djurets perspektiv vara den mest skonsamma verksamhet som någonsin bedrivits om man exempelvis jämför med hur det är i djurfabrikerna?
– Jo det är ju sant. Där har du en poäng. Men vi ser till den enskilda djurindividen ungefär som Amnesty ser till den enskilda människan som förtrycka eller far illa, kommenterar Camilla Björkbom.
• Ni skriver att det inte ligger i djurets ”..intresse att bli jagad för att sedan bli dödad eller skadad.” Men ett djur som skjuts på ett korrekt sätt dör mycket snabbt med minimalt lidande, medan exempelvis när varg tar en vuxen älg kan det vara en utdragen dödskamp på flera timmar. Ur en älgs synpunkt måste det väl vara bäst att bli skjuten?
– Ja, nu blir det närmast en filosofisk fråga. Men när det gäller vargen måste naturen han sin gång. Det är djurens förhållande till människa och den mänskliga jakten vi vänder oss emot, svarar Camilla Björkbom.