Foto: Lex Advokatbyrå & Polisen Den omhändertagna ammunitionen. Beslagspunkt 2 hade jägaren tillstånd att inneha. Beslagspunkt 3 är .22 kort. Till vänster: advokat Sven Severin.

Delvis felaktig vapendom som inte berättar allt

Har man tillstånd att äga vapen i kaliber .22 lång får man också inneha ammunitionen .22 kort. Det menar advokat Sven Severin, en vapenhandläggare samt alla de läsare som har hört av sig. Men den uppmärksammade domen om brott mot vapenlagen är illa skriven och berättar långt ifrån allt.

Den småländske jägaren, som avstod från att ha en försvarare, dömdes för brott mot vapenlagen efter att det vid en vapenkontroll visade sig att han hade 198 licenspliktiga patroner som han inte har licens för. Det går att läsa i Växjö tingsrätts dom som Jakt & Jägare rapporterade om för några dagar sedan.

I domen beskrivs att jägaren ”har bestritt ansvar för brott”. Att han har hävdat att ammunitionen i beslagspunkt 3, i kaliber .22 short (5,6x10R), omfattas av hans tillstånd för två vapen i kaliber .22 long (5,6x15R). Men att polisens vapenhandläggare har ”angett att tillståndet inte omfattar den beslagtagna ammunitionen”. Och att tingsrätten därmed ”finner att det är utrett” att jägarens ”tillstånd inte omfattar den kaliber som den beslagtagna ammunitionen i beslagspunkt 3 har, eftersom den avviker från den kaliber som uttryckligen har angetts i hans vapentillstånd”.

Delvis felaktig dom

Det är dock en hel del viktig information som inte står i domen. Till exempel att endast av 80 av de 198 licenspliktiga patronerna som jägaren döms för är i kaliber .22 kort.

Inte heller står det att jägaren erkänner brott vad gäller de övriga beslagtagna patronerna i kaliber 8,2×57, 7,62×51, .222 Remington, .308 (både jakt- och militärammunition) samt 6,5×55 (både jakt- och militärammunition), även om ”militär kulammunition” nämns under rubriken ”Påföljd”.

För att förstå vad domen gäller i sin helhet måste man läsa förundersökningsprotokollet, FUP:en.

– Det är en dåligt skriven dom och den del som rör .22 kort är felaktig, kommenterar en vapenhandläggare som Jakt & Jägare har varit i kontakt med.

Uppdagades av en slump

I förundersökningsprotokollet beskrivs bland annat hur brottet uppdagades. Vapenhandläggarna var i jägarens bostad för att inspektera hans sons tillstånd för yrkesmässig reparation av vapen, när jägaren erbjöd dem att få göra en kontroll av hans vapeninnehav och -förvaring.

Vid genomgången av innehavet visade det sig att alla jägarens vapen inte förvarades i vapenskåpet i sovrummet. En revolver, laddad med tre skarpa patroner, låg i en byrålåda i farstun, eftersom jägaren bedriver fällfångst på katter och menar att han snabbt måste kunna komma åt sitt vapen.

Jägarens vapen och ammunition omhändertogs omedelbart. När allt gicks igenom i polishuset framkom det att jägaren saknade tillstånd att inneha en del av den licenspliktiga ammunitionen. Större delen av den hade tidigare tillhört en avliden jaktkamrat och jägaren hade inte kontrollerat om det var ammunition som han själv hade tillstånd att inneha.

Mycket licenspliktig ammunition

Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Advokat Sven Severin, som har läst både den och FUP:en, säger att det handlar om ganska mycket licenspliktig ammunition, att domen är otydligt skriven och delvis felaktig.

– Jägaren ska inte dömas för sitt innehav av .22 kort. Han har licens för .22 lång och med ett sådant vapen kan man skjuta både lång och kort. Domen är i det avseendet fel.

Det enda som är specificerat i domen är alltså det som jägaren inte ska dömas för?

– Det kan man säga.

Är det meningen att man ska behöva läsa FUP:en för att förstå vad en dom handlar om?

– Nej.