”Det är ren ynkedom”

– Från Svenljungagruppen jobbar vi vidare som förut. Men det är beklagligt att människor inte förstår att vi står på randen av en katastrof för jakten. Om vi inte gör någonting nu hotas alla våra gröna näringar. Det säger Thomas Ekberg, yrkesjägare och en av förgrundsfigurerna för Svenljungagruppen, som arbetar för en eftersöksstrejk på trafikskadat vilt.

Anledningen till hans beklagan är att delegaterna vid Jägarnas Riksförbunds årsstämma i helgen enhälligt sa nej till en motion om att ge stöd för eftersöksstrejken.

– Det är ren ynkedom. Har man inte förstått att om man inte vill ha varg måste man agera nu och inte komma och gnälla i efterhand. Vi vet idag att polisen på allt fler håll har problem med att kunna genomföra eftersök. I Västra Götaland förekommer det att man få ta jägare tio mil ifrån för att ta hand om ett rådjur. Och det är precis det vi vill. Att på så sätt tvinga politikerna till förhandlingsbordet när det börja bli för dyrt för staten, säger Thomas Ekberg.

Är polisens ansvar
Han menar att det är viktigt att understryka att trafikeftersöket inte är jägarnas ansvar utan polisens. Om eftersök utförs eller ej beror alltså inte på jägarna.

Thomas Ekberg vänder sig mot inlägget under JRF-stämman då motionen om eftersöksstrejken behandlades.

– Först gick man emot strejken med argumentet att djuren inte skulle få lida. Sedan argumenterade man för att åka ut och påbörja eftersök för att sedan rapportera till polisen att det inte går att genomföra på grund av varg. Men månar man om djuren får de ju lida lika mycket om man åker ut och sedan avbryter eftersöket, säger Thomas Ekberg.

Besviken över jägarorganisationerna 
Han är idag besviken över att ingen av jägarorganisationerna stöder strejken och tror att bevarandesida applåderar när jägarna strider sinsemellan.

– Men jag tycker att även vargkramarna borde tänka sig för. Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer människor på landsbygden att bli allt mer desperata. Jag uppmanar absolut inte till lagbrott men risken finns att vi hamnar i en ”finsk” modell, där människorna tvingas ta saken i egna händer för att skydda sig. Det kommer vargen själv att tvinga fram när det blir tillräckligt många av dem, kommenterar Ekberg.

Thomas Ekberg menar att det är Svenljungagruppen som visat acceptans och vilja till kompromissande genom förslaget på ett tak på 210 vargar och ”roterande” vargrevir, så att en markägare endast ska behöva hysa varg på sina marker under en begränsad tid.

”Upp till den enskilde medlemmen”
Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent vid JRF, påpekar att förra årets årsstämma tog beslut om att JRF ska delta i det centrala och regionala arbetet inom Nationella viltolycksrådet. Beslutet vid årets stämma handlade om JRF som förbund ska ge stöd för eftersöksstrejken. På den frågan sade stämman nej enhälligt.

– Däremot är det är upp till den enskilde medlemmen om han eller hon vill ge stöd förr eftersöksstrejken. Det är inget förbundet lägger sig i, förklarar Ulf Kallin.