Foto: Robert Nyholm/Shutterstock Hundar kan stöta ut smittade vildsvin från zonen till områden utanför.

Det här gäller vid jakt med hund nära smittade zonen

Inga nya sök efter döda vildsvin i den smittade zonen i Fagersta kommer att göras den här veckan. Jägarna är ute och jagar älg på annat håll. För dem som jagar med hund nära den smittade zonen gäller särskilda regler.

Under måndagens pressträff påminde Jordbruksverket om vad som gäller.

– Det är viktigt att man försöker använda vetskapen om hur hunden driver tillsammans med kunskap om var zongränsen går, så att man med så stor säkerhet som möjligt förhindrar att hunden driver i den smittade zonen, sa smittskyddschef Katharina Gielen.

Huvudskälet är att hunden kan stöta ut smittade vildsvin från zonen till områden utanför.

Fällda djur ska lämnas kvar

Om ett djur skulle råka skadeskjutas och eftersöket går in i den smittade zonen ska djuret sedan det har fällts lämnas kvar i zonen.

– Eftersöksjägare ska följa de noggranna smittskyddsinstruktionerna, om hur de rengör sig själva och hundarna, som vi har förmedlat till dem. Vi har ett gott samarbete med jägarna i området och ser inte att det här ska bli några problem, sa Katharina Gielen.

Provtagning i grannkommuner

Statsepizootolog Karl Ståhl berättade att Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, just nu förbereder en förstärkt övervakning av afrikansk svinpest.

– I kommunerna runt zonen kommer man att kunna skicka in prover från vildsvin som fälls under jakt. Det är ett sätt för oss att säkerställa att det inte finns smitta utanför området. Vi kommer också att ta in prover från trafikdödade vildsvin i dessa kommuner, beskrev Karl Ståhl.