Naturvårdsverket och Jordbruksverket ska bland annat beskriva vad samhällskonsekvenserna skulle bli om grytanlagsprov inte länge vore tillåtna.
Foto: Shutterstock Naturvårdsverket och Jordbruksverket ska bland annat beskriva vad samhällskonsekvenserna skulle bli om grytanlagsprov inte länge vore tillåtna.

Djurskydd vid jaktprov ska utredas

Naturvårdsverket och Jordbruksverket ska utreda om djurskyddet är tillräckligt i samband med grytanlagsprov med levande grävling, träning och prov i vilthägn och utsättning av vilt för jaktändamål.

Den 1 april i år trädde den nya djurskyddslagen i kraft. Uppdragen som Naturvårdsverket och Jordbruksverket nu får är ett led i det fortsatta arbetet med att stärka djurskyddet, enligt ett pressmeddelande från regeringen.
– Vi har nu en ny djurskyddslag på plats. Med dessa tre myndighetsuppdrag fortsätter regeringen arbetet med att stärka det svenska djurskyddet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Tre utredningar
Det handlar om tre utredningar.
• Myndigheterna ska beskriva för- och nackdelar med grytanlagsprov, hur grävlingarnas välfärd påverkas, om det finns alternativ till att använda levande grävling och vad samhällskonsekvenserna skulle bli om proven för jakthundar inte länge vore tillåtna.
• Myndigheterna ska utvärdera djurvälfärden vid träning av jakthundar inför prov och vid anlagstest i vilthägn med till exempel vildsvin eller älg. Inom ramen för uppdraget ska myndigheterna analysera om det förekommer ett lidande för djuren, hur stor samhällsnytta verksamheten har och om det finns alternativ till att använda levande djur.
• Jordbruksverket ska utreda om det finns behov av att ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål.

Ska redovisas nästa år
Uppdraget som gäller grytanlagsprov ska redovisas senast den 1 juli 2020, uppdraget om utsättning av djur ska redovisas senast den 30 september 2020 och uppdraget om träning och prov i hägn ska redovisas senast den 30 december 2020.