DNA-svar avgör om jakt på fårdräpare

Efter tre angrepp mot fårbesättningar i utkanten av Örebro tänker länsstyrelsen besluta om skyddsjakt på den som kan vara en och samma varg. 
Men innan myndigheten skriver under beslutet krävs svar om de insamlade DNA-proven för att säkerställa att det inte är en genetisk värdefull varg.

Inom en veckas tid har en eller flera vargar angripit tre fårbesättningar utanför Örebro, i Närkes Kil, Gräve och i Glanshammar. Angreppet har skett inom en radie av 15 kilometer.

”Onormalt oskyggt beteende”
Ett skyddsjaktsbeslut motiveras också av uppgifter om att vargen haft ett onormalt oskyggt beteende mot människorm, meddelar länsstyrelsen i Örebro.

Enligt jaktlagstiftningen får skyddsjakt inte försvåra gynnsam bevarandestatus. Därför inväntar länsstyrelsen svar på de DNA-prov som togs i anslutning till angreppet mot får i Glanshammar natten mot söndag, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.