Förvaltningsrätten i Luleå ger delvis rätt till Jaktkritikerna som överklagat licensjakten på tre lodjur i Örebro län. Det är inte motiverat att fälla ett lodjur i den norra länsdelen, anser rätten. Därmed blir det bara jakt på två lodjur i den södra länsdelen.
Foto: Shutterstock.com Förvaltningsrätten i Luleå ger delvis rätt till Jaktkritikerna som överklagat licensjakten på tre lodjur i Örebro län. Det är inte motiverat att fälla ett lodjur i den norra länsdelen, anser rätten. Därmed blir det bara jakt på två lodjur i den södra länsdelen.

Domstol bantar Örebros lojakt

Förvaltningsrätten i Luleå ger inga överklaganden rätt när det gäller årets licensjakt på lodjur i södra och mellersta Sverige med ett undantag. I Örebro stoppas lojakten i den norra länsdelen. Det innebär att det bara får fällas två lodjur istället för tre i Örebro län.

Det finns ännu inte besked om länsstyrelsen i Örebro ska försöka få rätt om lojaktsbeslutet genom att överklaga domen.
En privatperson som överklagat licensjakten i mars månad på tre lodjur i Örebro län, fördelat på två olika jaktområden, har inte talerätt enligt Förvaltningsrätten i Luleå, som är speciellt avdelad för att avgöra överklagade beslut om jakt på stora rovdjur. Däremot har den lilla organisationJaktkritikerna rätt att överklaga lojaktsbeslutet, anser rätten.

Ges rätt om hotade miniminivåer
Organisationen får inget gehör för påståendet att beslutet om jakt på tre lodjur inte tar hänsyn till att det dödats lodjur illegalt i länet. Däremot får Jaktkritikerna stöd för att jakten på tre lodjur kan riskera att miniminivåerna för lostammen underskrids.
”Jakten på tre lodjur kan därmed försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus i vart fall regionalt”, skriver rätten i domen.

Slopad lojakt i norra länsdelen
Länsstyrelsen får rätt om att ha licensjakt på två lodjur i den södra länsdelen, där det finns fler fårbesättningar som kan hotas av loattacker. Men i den norra länsdelen har inte länsstyrelsen lyckats med att motivera att rovdjurstrycket är så högt att det behöver fällas ett lodjur, anser Förvaltningsrätten i Luleå.
Rätten var dock oenig. En rådman anser att Jaktkritikernas överklagande borde ha avvisats helt och hållet.
Jakt & Jägare skrev om lojaktsbeslutet för Örebro län här: