Ytterligare en svart hanne fälldes i lördags under skyddsjakten på varghybridfocken i Bieområdet norr om Katrineholm.
Foto: Länsstyrelsen Södermanland Ytterligare en svart hanne fälldes i lördags under skyddsjakten på varghybridfocken i Bieområdet norr om Katrineholm.

En till svart varghybrid fälld

(UPPDATERAD) Lördagen den 20 januari fälldes ytterligare en svart varghybrid i skyddsjakten norr om Katrineholm i Södermanland. Därmed finns det antagligen bara ett djur kvar att skjuta i hybridkullen.

Det var det åttonde djuret som fälldes i hybridflocken.
Det var en svart hanne som fälldes i lördags.
Kroppen har sänts till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala för bedömning av ålder och härstamning.
Länsstyrelsen avvaktar nu analysresultat från SVA.
”Skyddsjakten samt arbetet med inventering och insamling av spillning efter kvarvarande hybrider fortsätter som planerat tills det kan fastställas att samtliga hybrider inom skyddsjaktsområdet är fällda”, skriver länsstyrelsen i Södermanland.
i början av januari gjorde länsstyrelsen bedömningen att det kunde finnas två varghybrider kvar.
Enligt den bedömning som länsstyrelsen gjort tidigare finns det efter lördagens fällning bara en hybrid kvar.
Läs om det här:

Ett djur till får skjutas
Läget för skyddsjakten i området är att alla som har rätt att delta får fälla max ett djur till.
Eftersom det är svårt att skilja på en vanlig varg och en årsvalp från hybridkullen kan det bli så att det är en vanlig skandinavisk varg som skjuts.
– Sedan får undersökningen av kroppen visa om det handlar om en hybrid, förklarar Johan Varenius, funktonschef för viltenheten på länsstyrelsen.

Totalt åtta djur fällda
Sex årsvalpar från hybridkullen är skjutna sedan tidigare.
Den fällda vargtiken hade sju ärr i livmodern, vilket visar att hon var dräktig med sju hybrider efter att ha parat sig med en tamhund.
Även den skandinaviska varghanne som tiken sedan gick tillsammans med är fälld.