EU-beslut om jakt på illegala vapen

Förslaget om förbud mot legala vapen kvar

Vid sidan av förslaget om ett skärpt vapendirektiv som slår mot legal vapenhandel och legala vapenägare, bland annat förbud mot halvautomater, har EU-kommissionen idag antagit en strategi mot illegala vapen, främst för att hejda nya terrorattentat. EU-länderna uppmanas bland annat att ha bättre polisiär kompetens i jakten på illegal handel med vapen och sprängmedel. Dessutom […]

Vid sidan av förslaget om ett skärpt vapendirektiv som slår mot legal vapenhandel och legala vapenägare, bland annat förbud mot halvautomater, har EU-kommissionen idag antagit en strategi mot illegala vapen, främst för att hejda nya terrorattentat.
EU-länderna uppmanas bland annat att ha bättre polisiär kompetens i jakten på illegal handel med vapen och sprängmedel.
Dessutom ska gränskontrollerna skärpas.
Det polisiära samarbetet mellan EU-länderna ska bli bättre.
Dessutom eftersträvas kontakter utanför EU för att stoppa flödet av illegala vapen, främst med Balkan, Nordafrika, Turkiet, Ukraina och Mellanöstern.