EU-kommissionen är medveten om de problem som vargen orsakar. Men den ansvarige kommissionären, irländaren Phil Hogan, hänvisar till att det finns EU-stöd att söka i stället för att öppna för vargjakt.
Foto: Bob Nichols, USDA EU-kommissionen är medveten om de problem som vargen orsakar. Men den ansvarige kommissionären, irländaren Phil Hogan, hänvisar till att det finns EU-stöd att söka i stället för att öppna för vargjakt.

EU-topp vill ha kvar vargskyddet

Eftersom vargen fortfarande är utrotningshotad på vissa håll i Europa vill EU-kommissionen inte ändra på vargens status som skyddad art. Det säger EU-kommissionären Phil Hogan, ansvarig för jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling.

Frågan har aktualiserats på grund av att den tyske livsmedels- och jordbruksministern, Christian Schmidt, i ett brev har vädjat till EU-kommissionen om att luckra upp det stränga vargskyddet, eftersom vargar orsakar allt fler skador på boskap i Tyskland.

3 500 dödade tamdjur
Över 3 500 fall där vargar har dödat boskap har rapporterats sedan vargen vandrade över till Tyskland från Polen vid millennieskiftet, då Tyskland hade varit vargfritt i ett sekel.
Den irländske EU-kommissionären Hogan uppger, i Neue Osnabrücker Zeitung, att kommissionen är medveten om de problem som finns på platser inom unionen där vargen under senare år har brett ut sig. Han påpekar också att det finns EU-stöd att söka för att ersätta skador som vargen har orsakat på boskap och att EU:s naturvårdslagar tillåter jakt på problemvargar och enstaka vargar i förvaltningssyfte, under förutsättning att åtgärderna inte äventyrar artens fortlevnad.

Kan få skyddsjakt
Hittills har tyska vargar endast i undantagsfall fått fällas. Men snart kan Tyskland få skyddsjakt på varg. Vid ett möte i höstas diskuterade de tyska delstaternas miljöministrar så kallade problemvargar och hur dessa ska definieras. Ett beslut gällande hela Tyskland kan komma till våren, uppger T-online.
Experter menar att Tyskland bör ha en vargstam på 1 000 individer, för att den genetiska mångfalden ska vara garanterad. Enligt Mecklenburg-Vorpommerns miljö- och jordbruksminister har Tyskland nu omkring 650 vargar. Situationen hamnar dock i ett annat läge om också de cirka 670 vargarna i västra Polen ska räknas in i samma vargstam.
Jakt & Jägare har nyligen rapporterat att Europaparlamentet har antagit en resolution om att EU-kommissionen bör uppdatera art- och habitatdirektivet, och att även Rumänien försöker få EU att tillåta jakt på varg och björn.