Fågelhundsklubbar pluggar etik

Danska fågelhundsjägare har numera regler att rätta sig efter. Reglerna handlar om hur många fåglar som får sättas ut för jakt och för jaktprov för stående och apporterande fågelhundar.
– Det är ett system som vi inte vill ha i Sverige. Här vill vi helst att sunt förnuft och ett gott omdöme ska gälla vid fågelutsättning, säger Sören Åmand-Hansen, yrkesjägare på Wanås i Skåne, till Svensk Jakt.

Den 18 april hölls en träff där representanter från jakthundklubbar, Jägareförbundet, Kennelklubben och yrkesjägare diskuterade etik kring utsättning, jakt och jaktprov på utsatt fågel.

En policy kring uppfödning, utsättning och jakt på utsatt fågel har tagits fram av Jägareförbundet, LRF, Sveriges Yrkesjägareförening, Sveriges Jordägareförbund och Svenska Kennelklubben.

Kennelklubben har också en föreskrift för utsättning av fågel inför jaktprov. Föreskriften och policyn är dessvärre inte särskild känd bland enskilda hundägare och hundförare.

– Hur ska vi nå hundfolket med kunskap om detta så reglerna följs? undrade Paul Andersson, spaniel- och retrieverklubben, under träffen.

”Utsättning av fågel måste alltid göras på ett sätt som är oantastligt ur djurskyddssynpunkt” står det i Kennelklubbens anvisningar.

Inte yngre än tolv veckor

Det står även att fågel inte får vara yngre än tolv veckor vid provtillfället och att flygvoljärer ska göra det möjligt för fåglarna att ha ett så normalt vilt beteende som möjligt.

Minst två månader innan jaktprov ska utsättning av fasan ske och minst en månad innan ska rapphöns och änder sättas ut.

Under mötet debatterades det flitigt kring om dessa anvisningar även ska gälla vid enskild träning.

– Samma regler som gäller för klubbarna gäller också enskild, och den som bryter reglerna kan uteslutas ur Kennelklubben och specialklubben, informerade Kjell Bräster från Kennelklubben.

Mötet enades också om att ett standardavtal för alla jaktprov ska utformas. I det ska det klart anges vilka krav kring biotop, tid för utsättning av fågel, med mera, som arrangören ska leva upp till.