Foto: Mostphotos De rättsliga turerna har varit många efter det att en fårdödande norsk varg vandrade in i Sverige.

Fårdödande varg får skjutas i två av tre län

Den ”genetiskt viktiga” vargen får inte skjutas, åtminstone inte i Kalmar län. Men i Kronoberg och Skåne får den skyddsjagas med hänvisning till att den inte längre är lika ”viktig”.

Den omskrivna ”genetiskt viktiga” vargen med kodbeteckningen G93-23 är invandrad från Norge och har orsakat en rad attacker mot får i Kalmar, Kronoberg och Skåne under höst och vinter.

Avslog överklagan

Men det är bara i de två sist nämnda länen som skyddsjakt får genomföras i nuläget, rapporterar Dagens Kalmar.

Detta står klart sedan kammarrätten i Sundsvall avslagit länsstyrelsen i Kalmars överklagan av förvaltningsrättens beslut att stoppa den skyddsjakt som länsstyrelsen i Kalmar tidigare har gett grönt ljus för.

Finns en risk

Kammarrätten fastslår i sin dom att ifall G93-23 avlivas finns det en risk för att den genetiska mångfalden hos varg i det södra rovdjursförvaltningsområdet kan komma att utarmas.

Samtidigt har förvaltningsrätten sagt ja till skyddsjakt på samma varg om den påträffas i Kronoberg eller Skåne.

Har identifierat

Bland annat hänvisade domstolen till att man har identifierat kullsyskon till den aktuella vargen i det nyetablerade Florarnareviret i Uppsala län, något som innebär att G93-23 inte längre är att betrakta som ”genetiskt viktig”.