FOTO: EVGENYI LASTOCHKIN/MOSTPHOTOS Länsstyrelsen betonar att det är viktigt med ett snabbt rättsligt avgörande eftersom tiden för skyddsjakt löper ut den 31 december. Men oavsett detta vill man få saken prövad med hänvisning till prejudikatvärdet.

Myndighet överklagar stoppad skyddsjakt på varg

Länsstyrelsen i Kalmar län ger sig inte och överklagar domen som rev upp myndighetens beslut om skyddsjakt på en varg som angripit nio gånger under tre månader. Nu hoppas man att kammarrätten meddelar prövningstillstånd i målet.

Den 1 december meddelade förvaltningsrätten i Luleå en dom som stoppade skyddsjakten på en skadegörande varg i Kalmar kommun.

Född 2022

Den aktuella vargen är född 2022 och har orsakat nio konstaterade angrepp på tamboskap under tre månader, varav sex av dem under november.

Enligt förvaltningsrätten rör det sig om ett ”genetiskt viktigt” djur och man menar att det bör räcka om djurägare vidtar lämpliga åtgärder som att hålla sina djur inne under natten.

Ger sig inte

Men länsstyrelsen i Kalmar län ger sig inte och hoppas att kammarrätten ska meddela prövningstillstånd i målet och därefter undanröja förvaltningsrättens dom. Avslutningsvis skriver man:

”Länsstyrelsen står fast vid att det i detta fall saknas en annan lämplig lösning än skyddsjakt då den aktuella vargen inom kort kan befaras attackera tamdjur på nytt oavsett tid på dygnet.”