Foto: Shutterstock Efter flera turer och besked samt en överklagan har domstolen sagt sitt – det som beskrivits som en unik skyddsjakt, den första på varg i Kalmar kommun, blir inte av.

Ingen skyddsjakt på Kalmarvarg – ”genetiskt viktig”

Det blir ingen skyddsjakt på den skadegörande vargen i Kalmar kommun. Förvaltningsrätten i Luleå river upp länsstyrelsens beslut med hänvisning till att det rör sig om en ”genetiskt viktig” individ.

Det är en varg som har invandrat från Norge och går under beteckningen G93 som har ställt till stora problem i södra Sverige. Bland annat har den rivit får i Skåne, Blekinge och Kronoberg innan den observerades i Kalmar län.

Unik jakt i länet

Där har den knutits till fyra angrepp som resulterat i sju döda får de senaste veckorna, vilket fick länsstyrelsen i Kalmar län att fatta beslut om en unik skyddsjakt – länets första på varg, något som Jakt & Jägare rapporterade om här.

Men ett par dagar efter beskedet gick förvaltningsrätten i Luleå ut med att man stoppade jakten tills vidare, på grund av överklagan, i väntan på en slutlig dom.

Samma domstol

Nu har alltså samma domstol rivit upp länsstyrelsens beslut om skyddsjakt med hänvisning till att den aktuella vargen är ”genetiskt viktig”, rapporterar P4 Kronoberg.

Den senaste domen meddelades i fredags och i motiveringen står också bland annat att det om vargen agerar enligt det tidigare mönstret bör räcka med att djurägare vidtar åtgärder som att hålla sin boskap inne under natten.