FOTO: MARIA GROTH/MOSTPHOTOS Förvaltningsrätten har sagt sitt och avslår överklagan av skyddsjakten som länsstyrelsen i Skåne beslutade om.

Överklagande av vargjakt avslås

Jaktkritikernas överklagan av skyddsjakten på den ”genetiskt viktiga” vargen i Skåne avslås av förvaltningsrätten, som tidigare har avslagit yrkande om inhibition.

Förvaltningsrätten i Luleå hänvisar i sin dom till Naturvårdsverkets nya riktlinjer om skyddsjakt och skriver sedan bland att:

Fem angrepp

”Förvaltningsrätten konstaterar att det av utredningen i målet framgår att det sedan juni 2023 har skett fem angrepp på tamboskap inom det beslutade jaktområdet Söderåsen (se bilaga 2). Det finns ett revirmarkerande par där som en del av angreppen har kunnat knytas till. Den genetiskt viktiga vargen (G93-23), en så kallad ”F1:a” från Setten 2-reviret i Norge har dock även utfört flera angrepp inom området.”

Inte klargjort

Därefter konstaterar rätten att ”samtliga kriterier för skyddsjakt i dagsläget är uppfyllda” trots att det inte är klargjort att G93-23 orsakat alla bedömda angrepp.

Avslutningsvis skriver domstolen i sin motivering:

”Även med beaktande av denna osäkerhet anser förvaltningsrätten att aktuell skyddsjakt bör beviljas, särskilt sett i ljuset av det stora antalet vargangrepp som skett på kort tid och som redogjorts för ovan. Länsstyrelsen har alltså haft fog för sitt beslut och överklagandet ska avslås.”