Foto: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos & Naturvårdsverket "Jag hoppas på en utveckling med till exempel rovdjursavvisande stängsel i kombination med skyddsjakt. Då ska vi kunna minska problemen som vargen orsakar", säger Carl-Johan Lindström, enhetschef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Sänkta krav för skyddsjakt på rovdjur

Kravet för skyddsjakt sänks – men ”genetiskt viktiga” vargar kommer att finnas kvar. Det är något av innehållet i Naturvårdsverkets nya riktlinjer för skyddsjakt på stora rovdjur.

Nya riktlinjerna

Riktlinjer för skyddsjakt efter angrepp på tamdjur
• Skyddsjakt kan beviljas i det fall det under en 12-månadersperiod har dokumenterats två eller fler angrepp av varg, av lo eller av björn på får eller get inom ett område motsvarande storleken på ett genomsnittligt revir eller hemområde.
• Skyddsjakt kan beviljas i det fall det har skett ett angrepp på nöt eller häst.
• Skyddsjakt kan beviljas i det fall ett angrepp har skett innanför ett rovdjursavvisande stängsel.

Riktlinjer för skyddsjakt efter angrepp på hund
• Skyddsjakt kan beviljas i det fall det under en 12-månadersperiod har dokumenterats två eller fler angrepp av björn, varg eller lodjur på hund inom ett område motsvarande storleken på ett genomsnittligt revir eller hemområde.
• Skyddsjakt kan beviljas i det fall ett angrepp har skett på hund bärande skyddsväst, hund som förs i koppel, hund under uppsikt i en trädgård, eller på hund under pågående eftersök på trafikskadat vilt.

Riktlinjer för skyddsjakt på invandrad varg
• Skyddsjakt kan beviljas i det fall det under en 12-månadersperiod har dokumenterats fyra eller fler angrepp av invandrad varg på får eller get inom ett område motsvarande storleken på ett genomsnittligt revir eller hemområde.
• Skyddsjakt kan beviljas i det fall det under en 12-månadersperiod har dokumenterats två eller fler angrepp av invandrad varg på nöt eller häst inom ett område motsvarande storleken på ett genomsnittligt revir eller hemområde.
• Skyddsjakt kan beviljas i det fall det under en 12-månadersperiod har dokumenterats fyra eller fler angrepp av invandrad varg på hund inom ett område motsvarande storleken på ett genomsnittligt revir eller hemområde.
• Skyddsjakt kan beviljas i det fall det under en 12-månadersperiod har dokumenterats två angrepp av invandrad varg på hund bärande skyddsväst inom ett område motsvarande storleken på ett genomsnittligt revir eller hemområde.
• Skyddsjakt kan beviljas i det fall ett angrepp av invandrad varg har skett innanför ett rovdjursavvisande stängsel.
• Skyddsjakt kan beviljas i det fall ett angrepp av invandrad varg har skett på hund som förs i koppel, på hund under uppsikt i en trädgård eller på hund under pågående eftersök på trafikskadat vilt.

Redan efter två attacker, inte fyra som i dag, ska angrepp från något av de stora rovdjuren kunna resultera i skyddsjakt. Det är en av de genomgripande förändringarna som införs då Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakt uppdateras, ett arbete som Viltskadecenter vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har bidragit med underlaget till.

”Kraven sänks”

– Det är självklart bra att kraven sänks, sedan återstår hur detta omsätts i verkstad. Jag är också glad att den i vårt tycke dåliga idén med krav på skyddsväst för hund slopas helt, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF.

Han tillägger:

– Men vi anser fortfarande inte att genetiskt viktiga vargar ska omfattas av särskilda krav. Är en varg som angriper tamdjur viktig? Ska man gynna ett dåligt beteende?

Sågs över 2006

Senast riktlinjerna sågs över var 2006.

– Det är lätt att vara efterklok vi kunde kanske ha agerat tidigare. Ändå är det nu som vi har svaren och ett underlag för att säga att vi inte kan ha linjen med skadegörande individer. Det måste vara förutsättningarna i området som styr. Mycket får och löshundsjakt till exempel är sådant som kan öka möjligheten till skyddsjakt, säger Carl-Johan Lindström, enhetschef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Nytt tänkesätt

Han återkommer flera gånger till att det handlar om ett nytt tänkesätt från myndighetens sida. Då de tidigare riktlinjerna såg dagens ljus för snart 20 år sedan var situationen en helt annan än i dag. Då fokuserade man på skadegörande individer, nu gäller ett annat helhetsperspektiv.

– Vi kan inte utesluta att individer kan ha felbeteende. Men vi vill ta bort det fokuset. Nytänkandet är att om vi har en varg där det är tätt med får är det omständigheterna som ska styra.

–Invandrade vargar direkt från Finland är så otroligt få så dessa individer ska fortsatt vara särskilt skyddsvärda, men deras avkomma har vi inte med.

Vad tror du att de nya reglerna ska leda till?

– Jag hoppas på en utveckling med till exempel rovdjursavvisande stängsel i kombination med skyddsjakt. Då ska vi kunna minska problemen som vargen orsakar. En ganska stor skillnad blir det mot tidigare. Skyddsjakt ska minska problemen utan att populationen hotas.