Foto: Mostphotos I det tätbefolkade Tyskland växer vargstammen, med följden att politiska krav på reglerande jakt presenteras.

Vargkostnaden i Tyskland skenar – krav på jakt

Kostnaden för varg skjuter i höjden i Tyskland. Nu höjs röster för jakt för att reglera den växande stammen och komma till rätta med farliga individer.

I Tyskland diskuteras kostnaderna för att hålla en stor vargstam. Politiker i förbundslandet Sachsen-Anhalt vill att Tyskland ska hörsamma EU-kommissionens förslag om lättnader i vargpolitiken.

Fler än i Kanada

De kritiska politikerna framhåller att vargtätheten är hög i Sachsen-Anhalt och jämför med situationen i Kanada där det finns 5,6 individer per 1 000 kvadratkilometer. I Sachsen-Anhalt är vargtätheten dubbelt så hög. Förbundslandet är bara en 22-del så stort som Sverige – men har två miljoner invånare.

Den konservative CDU-politikern Alexander Räuscher, som också är jägare, krävde i debatten att vargen införs i jaktlagen så antalet kan regleras. Bland annat hänvisar han till vargen att utgör en potentiell fara för både människor och djur. 

Vill reglera

Ett motiv annat till reglering är att vargen är dyr för förbundslandet Sachsen-Anhalt. 

Under 2023 uppgick kostnaden för varje vargindivid till 10 460 euro, vilket motsvarar drygt 121 000 svenska kronor. Denna summa ska multipliceras med de 210 vargar som finns i Sachsen-Anhalt.

Kostnader hos olika myndigheter för till exempel ”vargkunskap” i olika projekt och fokus på miljöfrågor plus skyddsåtgärder har tagits med i beräkningen, enligt tidningen BILD.de