Foto: Sverigedemokraterna Tobias Andersson tror att femårslicenserna kan vara på väg bort i och med ett nytt politiskt förslag.

Femårslicenserna slopas i nytt SD-förslag

Femårslicenserna för helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott ska tas bort. Den lagändringen föreslår Sverigedemokraterna i morgon torsdag.

Det är genom ett så kallat utskottsinitiativ i justitieutskottet som Sverigedemokraterna, SD, hoppas att tidsbegränsningen om fem år för helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott ska tas bort.

I den nuvarande lagtexten står:

”Tillstånd för en enskild att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott ska tidsbegränsas till att gälla i högst fem år om inte särskilda skäl talar emot en sådan begränsning”.

Gälla tills vidare

Enligt SD:s förslag som Jakt & Jägare har tagit del av står i stället:

”Tillstånd för en enskild att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott ska gälla tillsvidare”.

– Jag är själv jägare och tänker mig att en lagändring också har betydelse för jägare. Enhandsvapen som avfångstvapen är ett exempel då åtminstone jag tycker att förändringen skulle vara positiv för mig som jägare, säger Tobias Andersson, Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson.

Han tillägger:

– Jag är djupt frustrerad över att Morgan Johansson gång på gång valt att associera vapen av den här typen med Breivik och andra terrorister.

Majoritet i utskottet

Han tror att förslaget har stora utsikter att uppnå en majoritet i utskottet, i så fall sker en vidare beredning av det.

– Jag är av uppfattningen att det vid tre tillfällen har funnits majoritet för vårt förslag. Jag förväntar mig att minst M, KD, C ställer sig bakom oss.

Vad innebär förslaget i praktiken för landets vapenägare?

– Att man inte kommer att behöva söka om tillstånden efter fem år. Under pandemin med alla begränsningar har det dessutom varit extra svårt för många att upprätthålla träningen. Vi skulle bli av med en administrativ börda för privatpersoner och berörda myndigheter.

– Det sker dagliga slagningar i registren så misskötsamma personer kommer att upptäckas ändå, säger Tobias Andersson.