”Tilldelningen av lodjur blir sannolikt större nästa år än den var i mars 2019", meddelar länsstyrelsen.
Foto: Shutterstock ”Tilldelningen av lodjur blir sannolikt större nästa år än den var i mars 2019", meddelar länsstyrelsen.

Flaggar för större lojakt i Kalmar

Årets inventering visar att lodjursstammen fortsätter att öka i Kalmar län. Och redan nu flaggar länsstyrelsen för att tilldelningen sannolikt blir större under nästa års licensjakt på lodjur.

Lite drygt 60 lodjur, det vill säga 11,5 familjegrupp, uppskattar länsstyrelsen att det finns i Kalmar län. Det är en ökning av lodjursstammen jämfört med förra året då 8,5 familjegrupp påträffades.

Beslut i slutet av året
För en vecka sedan meddelade Naturvårdsverket att de delegerar rätten att besluta om licensjakt på lodjur under de kommande tre jaktåren till länsstyrelserna.
Nu skriver länsstyrelsen Kalmar län i ett pressmeddelande:
”Tilldelningen av lodjur blir sannolikt större nästa år än den var i mars 2019 då tre lodjur fälldes i Kalmar län. Länsstyrelsens beslut om licensjakt kommer att fattas i slutet på året.”

Stammen minskar i norr
Samtidigt som antalet lodjur ökar i landets södra och mellersta rovdjursförvaltningsområden minskar de i det norra. En liknande utveckling kunde konstateras förra året.
Antalet registrerade familjegrupper i Sverige är dock ungefär lika många som förra året, det vill säga cirka 260.