Skyddsjakt på järv ska prövas i högsta instans. I den juridiska vågskålen ligger om samernas särställning som urfolk kan vägas in vid prövning av skyddsjakt.
Foto: Erik Mandre/Mostphotos Skyddsjakt på järv ska prövas i högsta instans. I den juridiska vågskålen ligger om samernas särställning som urfolk kan vägas in vid prövning av skyddsjakt.

Förebyggande järvjakt prövas

Högsta förvaltningsdomstolen kommer att pröva om det är rätt att ha skyddsjakt på järv i förebyggande syfte.

Det var samebyarna Lainiovuoma och Semisjaur-Njarg som förra året ansökte om skyddsjakt i förebyggande syfte på fyra respektive åtta järvar. 

Särställning som urfolk
Högsta förvaltningsdomstolen kommer att pröva frågan om samernas särställning som urfolk kan vägas in vid prövning av skyddsjakt, något som Kammarrätten medgett i sin bedömning.
Länsstyrelsen i Norrbotten motsätter sig detta och hänvisar till att det saknas rättstillämpning och praxis. Länsstyrelsen befarar att Kammarrättens dom kan leda till att järven på sikt försvinner.