Förordar skyddsjakt på Skånevarg

Viltskadecenter tycker att den fårdräpande vargen i Skåne ska skjutas. Det meddelar man Naturvårdsverket i ett remissvar.

I och med det går Viltskadecenter emot länsstyrelsen i Skåne, som förordat nej till skyddsjakt.

– Det är omfattningen av angrepp som ligger till grund för vårt ställningstagande, säger Inga Ängsteg, verksamhetschef på Viltskadecenter.

Det är Svenska Rovdjursföreningen som är först med nyheten om Viltskadecenters yttrande, på sin facebooksida. Saken handlar om tre vargattacker på fårbesättningar sedan slutet av juni. Den första attacken inträffade i Nässum på gränsen till Blekinge och då dödades nio får. Veckan efter dödades ytterligare nio får vid Östra Sallerup nära Hörby.

Tre angrepp
Det senaste vargangreppet ägde rum i Fränninge norr om Sjöbo i veckan och då dödades sex får. Vice ordföranden i LRF Skåne, Stig Lundström, berättade i Jakt & Jägares webbradio på torsdagen att han är övertygad om att det rör sig om en och samma varg.

Efter att länsstyrelsen i Skåne meddelat att man råder Naturvårdsverket att säga nej till skyddsjakt, är Stig Lundströms och LRF:s besked att saken kommer att överklagas, om verket går på länsstyrelsens linje.

Länsstyrelsen i Skåne har sagt nej med motiveringen att man inte säkert kan säga att det rör sig om bara en varg.

Snabbt yttrande
På Viltskadecenter drar man en annan slutsats. Där är bedömningen att vargen bör skjutas.

– Naturvårdsverket hade skrivit att vi hade fram till den 15 augusti att yttra oss. Men sedan ringde de i dag och ville att vi skulle snabba på med ett yttrande, säger chefen på Viltskadecenter, Inga Ängsteg.

Enligt Svenska Rovdjursföreningens facebooksida vill Naturvårdsverket att Viltskadecenter redan under helgen utvecklar sina tankegångar, just med tanke på att det inte är fastslaget att det rör sig om bara en varg.

Mycket att göra
– Vi har varit fullt upptagna med alla möjliga grejer. Jens Karlsson är i Jokkmokk och det sköts en varg i Örebro län i morse. Vi har tittat på saken snabbt och vi står naturligtvis för vårt yttrande. Sedan kan vi utveckla det hela under helgen, säger Inga Ängsteg.

Ni tror alltså inte att man kan vidta några förebyggande åtgärder i det här fallet?

– Vi hanterar det hela precis som vi gör oavsett var i landet det inträffar. Folk håller nog på som fasen med  sina stängsel nere i Skåne, precis som på andra håll i landet. Det är omfattningen av angrepp som ligger till grund för vårt ställningstagande. Vi kan inte yttra oss annorlunda om en varg nere i Skåne än vargar någon annanstans, svarar Inga Ängsteg.

Tekniken måste förfinas
Samtidigt som länstyrelsen framhåller att det inte går att avgöra om det rör sig om en eller flera vargar i Skåne, kräver LRF att det tas DNA-prover vid alla vargattacker på fårbesättningar. Detta för att den skadegörande individen snabbt ska kunna utskiljas.

Enligt Inga Ängsteg är det inte så lätt ännu. När det gäller salivprov är tekniken inte så förfinad, att det går att särkskilja olika individer. Det kan man däremot när det handlar om avföringsprover.

Så presenterar sig Viltskadecenter
Viltskadecenter är en statlig inrättning. Så här presenterar organisationen sig själv på sin hemsida:

”Viltskadecenter är ett servicecenter för myndigheter, organisationer, djurägare, markägare och allmänhet. Vårt främsta mål är att bidra till att begränsa skador som orsakas av fredade viltarter, som stora rovdjur, tranor och gäss. Vi arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket och tillhör instituttionen för ekologi vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.”