Vargarna på Järvzoo utfodras med kött från bytesdjur som älg, dovhjort och vildsvin. (arkivbild)
Foto: Shutterstock Vargarna på Järvzoo utfodras med kött från bytesdjur som älg, dovhjort och vildsvin. (arkivbild)

Forskare studerar vargars matvanor

På djurparken Järvzoo utfodras nu vargar med olika slags bytesdjur, för att forskare ska kunna utveckla en dna-analyseringsmetod som kan fastställa vad vilda vargar äter.

Vargarna på Järvzoo utfodras med kött från bytesdjur som älg, dovhjort och vildsvin. Sedan dna-analyseras vargarnas spillning. Även drygt 6 000 spillningsprover från vilda vargar, som har samlats in i Sverige under mer än 15 år, ska analyseras.
Förhoppningen är att få fram en tillräckligt träffsäker dna-analyseringsmetod för att kunna avgöra om till exempel ensamma vargar föredrar små byten framför stora, om vargvalpar ärver sina föräldrars matvanor och hur vanligt det är att vargar har tamdjur på menyn.

Värdefull kunskap för viltförvaltningen
– Det är viktigt att veta vilka arter som vargarna tar för att kunna anpassa viltförvaltningen, förklarar doktoranden Cecilia Di Bernardi för Sveriges Radio.
Kunskapen kan bli värdefull när jaktkvoterna av bytesdjur ska fördelas. Därför tror Cecilia Di Bernardi att forskningsresultaten kan bli intressanta för jägare.
Utfodringsstudien är första delen i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Università di Roma La Sapienza i Italien.