Domen innebär att en varg får avlivas i reviret där en rad angrepp mot får har skett.
Foto: Mostphotos Domen innebär att en varg får avlivas i reviret där en rad angrepp mot får har skett.

Fortsatt skyddsjakt i Sjundareviret

Domstol gick mot Rovdjursföreningen

Skyddsjakten på en varg i Sjundareviret får genomföras trots överklaganden från jaktkritiska organisationer. Det fastslås i en klargörande dom i förvaltningsrätten.

Länsstyrelserna i Stockholms och Södermanlands län beslutade gemensamt om skyddsjakt på en varg i Sjundareviret.
Jakten påkallades av att de aktuella vargarna vid minst fem tillfällen hade angripit fårbesättningar under sommaren och hösten.
Men Jaktkritikerna, Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

Viktigt EU-avgörande
Bland annat hävdade de överklagande föreningarna att beslutet stred mot gällande rätt eftersom den svenska vargstammen lider av inavelsdepression, kriterierna för bevarandestatus inte är uppfyllda och att jakten inte är nog selektiv.
Nu har dock förvaltningsrätten i Luleå kommit fram till att skyddsjakten i Sjundareviret får genomföras.
Bland annat hänvisar rätten till ett avgörande i EU-domstolen. I det berörs kraven på motivering vid tillåtande av dödande av varg:
”Det som huvudregel är nödvändigt att bedöma vilken inverkan ett undantag får på ett lokalt bestånd för att kunna bedöma vilken inverkan ett undantag får för bevarandestatusen för hela det aktuella beståndet.”

Myndighet måste bevisa
Sedan skriver förvaltningsrätten att frågan i målet gäller om alla förutsättningar för skyddsjakt verkligen är uppfyllda och att länsstyrelserna har bevisbördan för detta enligt EU-domen.
Ett fortsatt resonemang leder fram till slutsatsen att:
”Vid avvägning mellan de i målet motstående intressena av att förhindra allvarlig skada och att skydda vargstammen finner förvaltningsrätten att samtliga förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda”.

Kan ännu överklagas
Domen innebär att skyddsjakten på en varg i Sjundareviret kan återupptas.
Som längst får den fortgå till och med den 1 november.
Domen kan dock fortfarande överklagas till Kammarrätten.