Förvaltningsrätten upphäver skyddsjaktsbeslutet eftersom rätten anser att vargen kan ha tagit sig över det rovdjursavvisande stängslet via ett nedfallet träd.
Foto: Shutterstock Förvaltningsrätten upphäver skyddsjaktsbeslutet eftersom rätten anser att vargen kan ha tagit sig över det rovdjursavvisande stängslet via ett nedfallet träd.

Rätten upphäver beslut om skyddsjakt

Förvaltningsrätten upphäver länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på en varg, efter ett angrepp på flera får i en hage med rovdjursavvisande stängsel, eftersom rätten anser att vargen kan tagit sig in i hagen via ett nedfallet träd.

Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om skyddsjakt överklagades av två föreningar och en privatperson. Det fick förvaltningsrätten i Luleå att efter tre dagar inhibera jakten i väntan på att ärendet utreddes.
I ett pressmeddelande skriver länsstyrelsen att man fick ytterligare en möjlighet att yttra sig i ärendet, men att förvaltningsrätten i går, torsdag, upphävde skyddsjaktsbeslutet.

Förutsättningarna inte uppfyllda
Förvaltningsrätten gör bedömningen att länsstyrelsen inte har visat att förutsättningarna för skyddsjakt enligt jaktförordningen är uppfyllda.
Till exempel har det inte gjorts några nya observationer av varg i det aktuella området, i Åmot i Ockelbo kommun, sedan angreppet då tre får dödades den 8 november. Därför går det inte att fastställa om vargen finns kvar i området, vilket innebär att kriteriet ”förhindra risk för allvarlig skada” inte är uppfyllt.

Träd har fallit över stängslet
Förvaltningsrätten lägger också stor vikt vid ett träd som har fallit ned över det rovdjursavvisande stängslet. Trädet har visserligen inte påverkat eltrådarna, men rätten anser att det inte är uteslutet att vargen kan ha tagit sig in i hagen via trädet.
För att bevilja skyddsjakt ska inga andra lämpliga lösningar finnas. Men förvaltningsrätten bedömer i det här fallet att ta bort det nedfallna trädet skulle kunna vara en lämplig lösning.