Fri skarvjakt på Åland

På Åland pågår skarvjakten för fullt, sedan landskapsregeringen beviljat fri skyddsjakt på skarv.

I måndags rapporterade tidningen Åland att 300 skarvar skjutits och att jaktministern Jan-Erik Mattsson tar jakten i försvar. Han hänvisar till EU:s miljökommissionär Stavros Dimas ger jakten stöd och att den får bedrivas för att skydda fisket.
Mattsson påpekar också att skarvarna lortar ned mindre fyrar på ett sätt så att sjösäkerheten äventyras. Han konstaterar dessutom att det finns ett sug efter skarvkött på vissa åländska turistanläggningar.
Någon övre gräns på hur många fåglar som får skjutas finns inte och skyddsjakten får pågå in på på nästa år, eller tills fåglarna inte längre utgör något problem för Ålands fiskare.
Enligt uppskattningar kommer man att skjuta omkring 1 000 fåglar. Skyddsjakten inleddes egentligen redan 1 juli, men på grund av häckning är jakten mycket begränsad fram till 31 juli.