Den rättsliga prövningen av björnjakten tog nästan nio år. En friad jägare från Hedesunda har begärt ersättning från staten för den utdragna handläggningstiden – totalt 106 000 kronor, men det blir bara 25 000 kronor.
Den rättsliga prövningen av björnjakten tog nästan nio år. En friad jägare från Hedesunda har begärt ersättning från staten för den utdragna handläggningstiden – totalt 106 000 kronor, men det blir bara 25 000 kronor.

Friad björnjägare får skadestånd

Den Hedesundabo som både dömts och friats i olika instanser för att olagligt medverkat när björnen ”Untorparn” fälldes får nu skadestånd för den snart nio år långa rättsprocessen.

Björnen Untorparn, som sköts i Orsatrakten under skyddsjakt 2001, var en sändarförsedd björn som följts av forskarna sedan 1986. Fem personer anklagades för att ha jagat med åtel, vilket de nekade till.
Inledningsvis lade åklagaren ned förundersökningen. Sedan Naturvårdsverket begärt överprövning två gånger tog riksåklagaren upp fallet. 2004 dömde Mora tingsrätt de fem jägarna till tre månaders fängelse vardera för grovt jaktbrott och grovt jakthäleri.
Domen överklagades till hovrätten, som friade jägarna. Hovrättsdomen överklagades av riksåklagaren till Högsta Domstolen, som återvisade målet till hovrätten för ny prövning.

Tre friades
Denna gång fann Hovrätten att två av jägarna gjort sig skyldiga till jaktbrott, men att de skulle slippa straff eftersom det gått åtta år sedan gärningen. De tre övriga, däribland den nu aktuella Hedesundabon, friades.
Hedesundabon begärde då ersättning från staten för den utdragna handläggningstiden – totalt 106 000 kronor, varav
100 000 för psykiskt lidande. Nu har Justitiekanslern beslutat att Hedesundabon har rätt till skadestånd, men summan stannar på 25 000 kronor.