Hägnägare bekymras av nya regler

Sedan årsskiftet är det nya regler för besiktning och försäljning av viltkött. Nisse Björklund i Dalarna har vildsvin och hjortar i hägn och är nu oroad.
Tidigare har vissa veterinärer haft tillstånd att besikta vilt och sätta en godkännandestämpel på köttet.

Enligt nya EU-direktiv ska nu vilt tas hand om av särskilda vilthanteringsanläggningar, som har rätt att godkänna och stämpla kött. Det ska bland annat kontrolleras att hjortar inte har TBC och att vildsvin och björnar inte bär på trikiner.

Men i norra Dalarna finns ännu inga sådana vilthanteringsanläggningar. Nisse Björklund är rädd att det blir svårt att få sina hjortar besiktade och att det ska bli likadant för dem som skjuter björn och vill sälja köttet.

Ickholmens slakteri i Rättvik får ta in levande djur. Men de har inga planer på att ta emot vilt som då skulle kräva en separat anläggning.

I Orsa finns ett slakteri som tillhör Korsnäs. Där får bara de egna jaktlagen använda anläggningen, men de säljer vidare sina älgar till Ica-Olssons slakteri i Älvdalen.

– Vi är inte främmande för att ta emot vilt här även i fortsättningen om vi får tillstånd, säger Birger Leandersson i Älvdalen till Nya Ludvika Tidning.

Tio björnar varje höst

De brukar ta emot runt tio björnar varje höst.

Karelius slakteri i Lima är ett godkänt viltslakteri och de räknar med att bli vilthanteringsanläggning. De slaktar däremot inte åt andra utan köper upp det som ska slaktas.

Christer Schärling från livsmedelsverket berättar att det diskuteras om en förändring av reglerna kring hantering av hjort. De djur som lever i hägn som är friförklarade från TBC ska slippa föras till vilthanteringsanläggningar. Men just nu är inget klart i frågan, det dröjer ytterligare några månader.