Vinterns varginventering visar att det nu finns tio, elva revir med revirmarkerande par eller familjegrupper i eller delvis tillhörande Dalarna.
Foto: Shutterstock Vinterns varginventering visar att det nu finns tio, elva revir med revirmarkerande par eller familjegrupper i eller delvis tillhörande Dalarna.

Halverad vargstam i Dalarna

Hittills har vinterns varginventering i Dalarna visat på en dramatisk nedgång. Med några få veckor kvar av inventeringsperioden är länsstyrelsen bara uppe i 3,5 föryngringar i eller delvis tillhörande Dalarna.

Vargstammen i Dalarna tycks ha halverats.
Enligt handläggare Lena Berg på Länsstyrelsen i Dalarna har man tidigare haft som mest åtta och i genomsnitt fem familjegrupper, i eller delvis tillhörande länet, varje år sedan 2009. Men i år är alltså siffran nere i 3,5 föryngringar.
Vid uppskattning av vargpopulationer använder man sig av omräkningsfaktor på tio för att beräkna det totala antalet individer. Det betyder att man uppskattar att det nu finns 35 vargar i Dalarna.

Tydlig nedgång
– Förra året såg vi en tydlig nedgång och då berördes vi av 13 revir helt eller delvis inom länet, med revirmarkerande par eller familjegrupper. Det kommer vi inte upp i i år utan det blir omkring tio, elva revir med revirmarkerande par eller familjegrupper, säger Lena Berg i Dalarnas Tidningar.
Vad detta kan bero på har bland andra docent Olof Liberg, verksam inom det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv, nyligen uttalat sig om.
– Det är ganska uppenbart. Tjuvjakt är den mest tänkbara förklaringen. Det är inget fel på miljön i området och det finns gott om älg, säger han i SVT Nyheter Dalarna.