I dagsläget finns ingen klar bild av förekomsten av noseksem i Sveriges harstam. De drabbade hararna har fällts i Dalarna och skickats in för analys till SVA.
I dagsläget finns ingen klar bild av förekomsten av noseksem i Sveriges harstam. De drabbade hararna har fällts i Dalarna och skickats in för analys till SVA.

Harar i Dalarna drabbade av noseksem

Det var ingen vacker vinterhare Palle Hag, från Älvho i Orsa Finnmark, sköt norr om Loberget den 2 februari. Haren hade bruna knölar runt mun, nos och överdelen av frambenen. Även en hare med noseksem blev skjuten den 6 februari. Det skedde cirka en mil öster om den plats där första haren gick till de sälla jaktmarkerna.

– SVA har ingen klar bild av förekomsten av noseksem i Sverige.

Det säger veterinär Henrik Ulhorn vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, i Uppsala. Smittspridningen sker mer eller mindre vid direktkontakt mellan harar.

– Noseksem går inte att jämföra med sjukdomen harpest, som dödar en stor del av harstammen lokalt där sjukdomen drar fram, säger Henrik Ulhorn.

– Risken med noseksem är att harar dör på grund av infektion eller dör på grund av svält, tillägger han.

Det finns forskning om noseksem som gjorts av några studenter vid ett finskt universitet.

Hittills är harar med noseksem en ovanlig företeelse. Det finns jägare som jagat hare i närmare 40 år och kanske fällt en enda hare med noseksem.