Inte bara halvautomater förbjuds. Till och med kulor och ammunitionskomponenter ska märkas och dessutom beskattas kraftigt om förslagen från EU-kommittén går igenom.
Foto: Dan Törnström Inte bara halvautomater förbjuds. Till och med kulor och ammunitionskomponenter ska märkas och dessutom beskattas kraftigt om förslagen från EU-kommittén går igenom.

Högt spel om civila vapen

Ett högt spel pågår bakom kulisserna när det gäller framtiden för de civila vapnen i Europa. Det finns krafter som inte bara vill att det omdiskuterade ursprungsförslaget från EU-kommissionen ska gå igenom, utan dessutom ge medlemsstaterna rätt att totalförbjuda alla civila vapen.

(Observera att denna artikel och All4shooters artikel innehåller felaktigheter, vilket korrigeras här.)

EU-kommittén ”Medborgliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor”, med den den svenska miljöpartisten Bodil Valero som talesman, lämnade för några dagar yttranden kring det omdiskuterade nya vapendirektivet. Här framgår att man stödjer omfattande förbud för bland annat halvautomatiska vapen.

Föreslår ännu hårdare regler
I kommitténs yttrande finns förslag som till och med går längre än kommissionens ursprungsförslag, rapporterar webbtidningen All4shooters.com, som studerat dokumenten. Bland annat föreslås att alla medlemsländer ska kunna totalförbjuda alla former av civilt vapenägande, kraftiga skatter på vapen och ammunition, märkning av alla vapendelar, inklusive ammunitionen och ammunitionskomponenter (till exempel kulor), samt treårslicenser.

Kamp mellan EU-instanser
Enligt All4shoters jobbar flera delar av den socialistiska gruppen i EU-parlamentet hårt för att gruppen ska stödja vapendirektivets ursprungliga förslag, som skulle slå mycket hårt mot civila vapen (till och med replikor och obrukbara vapen). På det viset vill man köra över ett utskottsbetänkande från ”Inre marknaden och konsumentskydd” som föreslår att delar av det ursprungliga förslaget stryks.
All4shooters konstaterar att det är allt mer uppenbart att vapenmotståndarna inom EU inte tänker ge sig och att de siktar på att totalförbjuda alla halvautomater överallt och få till en vapenkontroll enligt brittisk modell inom hela EU.
Hela artikeln från All4shooters kan du läsa här.