Holmen sparkar ut jaktlag när anställda ska jaga

Holmen skog nyanställer 15 personer i Delsbo, Hälsingland. Många av dem är jägare och lockas av att Holmen erbjuder jaktmarker åt sina anställda. Den jaktmark som bolaget upplåter för sina anställda och för representation har fördubblats, vilket tränger undan andra jaktlag. Missnöjet är stort bland jägarna i trakten.

– Holmen äger ju skogen så de har den juridiska rätten på sin sida, säger Bengt Eriksson, nyvald kretsordförande, till Svensk Jakt efter att älgskötselområdet haft årsmöte den 12 maj.

Holmen hade kallat jaktlagen till årsmötet för att redogöra resultatet av förra årets jakt. Flera bittra och ledsna jägare talade om vad de tyckte, men mötet gick ändå lugnt till.

Fördubblad mark för representation

Ett av de första biologiska älgskötselområdena på 189 000 hektar ligger i trakten, och där äger Holmen 84 procent av marken. Där har de haft personal- och representationsjakt på 3 000 hektar. Nu har Holmen ökat den marken till det dubbla. Samtidigt som jaktlag där blivit av med mark vill bolaget inte att några jaktlag ska vara helt utan mark.

– Vi har velat effektivisera jakten och göra om gränserna så att det skulle bli bättre områden för alla, säger jaktansvarige Hans Ångman till Svensk Jakt.

Holmen skog har också i sin tur varit missnöjda med att jägarna inte sköt hela tilldelningen.

2007 sköts 611 älgar av de tilldelade 1025, vilket motsvarar knappt 60 procent.

Skogsskador minskade ändå

Skogsskadorna minskade ändå, kom det fram under mötet. Enligt beräkningar ligger de färska skadorna under tvåprocentsmålet.

– Det finns inte fler älgar än vi skjuter, sade Kjell Larsson, jaktledare i Furuberg, under mötet.

– Men nu måste vi ta tag i situationen, så att inte skadorna ökar igen, svarade Hans Ångman.

En jägare ifrågasatte kraven på effektivisering, som inneburit att många jaktlag fått ändrade gränser.

– Hur ska jakten kunna bli effektivare med en massa nytt folk på marker de inte känner till? Det brukar ta många år innan man lär känna en mark ordentligt.

Holmen höll kontoret öppet under två dagar i maj, då jägare fick komma och framföra sina synpunkter.

– Visserligen är det fortfarande många som är missnöjda, men Holmen har i alla fall lyssnat och gjort en del ändringar i sitt förslag, berättar Bengt Eriksson för Svensk Jakt.