Det blir en honkvot under årets björnjakt i Dalarna, precis som förra året.
Foto: Jamen Percy / Shutterstock.com Det blir en honkvot under årets björnjakt i Dalarna, precis som förra året.

Honkvot även i årets björnjakt

Viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län har tagit beslut om riktlinjer för årets älg- och rovdjursjakt. Bland annat bestämdes det att det även i år kommer att bli en kvotering för honor under björnjakten.

Den 27 maj höll viltförvaltningsdelegationen i Dalarna ett möte där man drog upp de övergripade riktlinjerna för jakt på älg och rovdjur, om förvaltningsmål för lo och järv och dessutom beslutade om fällavgifter för älg, skriver myndigheten på sin hemsida.
När det gäller jakt på björn blir det samma inriktning som under 2014 – att det i vissa områden blir en honkvot och att målsättningen är att minska den totala storleken på björnstammen. Hur tilldelningen blir exakt beslutas av länsstyrelsen senare i år.
Det togs även beslut om att förvaltningsmålen för järv är 16-28 individer och för lodjur till 36-65 individer.
Fällavgiferna för älg kommer att vara 700 kronor för vuxen älg och 150 för kalv. Viltförvaltningsdelegationen diskuterade även en eventuell revidering av älgförvaltningsplanen.