Ingen ändrad skyddsjakt på Sjundavarg

(Uppdaterad) Naturvårdsverket avslår alla överklaganden som gäller skyddsjakt på varg i Sjundareviret mellan Södertälje och Gnesta.

Vargföreningarna har överklagat eftersom de anser att ingen varg ska skjutas. Ägarna till Molstabergs gård har också överklagat och vill ha förlängd jakttid, jakt i hela reviret och möjligheter att använda hundar och skjuta från motorfordon.
Personerna bakom Molstabergs gård har drabbats hårt. Fyra av sex attacker har drabbat deras fårbesättning.

Om stängslet underkänns? 
De beviljades bidrag till två kilometer rovdjursavvisande stängsel och Rovdjursföreningen erbjöd sig att sätta upp stängslet.
Djurägarna på Molstaberg vill dock inte gå med på länsstyrelsens krav, att stängslet ska hållas i godkänt skick i fem år utan risk för krav på återbetalning. De frågar också hur det går om länsstyrelsen underkänner Rovdjursföreningens arbete – vem är då skyldig att göra om jobbet?

Störningar kan ha lyckats 
Djurägarna tycker att länsstyrelsens beslut, skyddsjakt endast kring några beteshagar, omöjliggör att en varg skjuts. Detta eftersom vargvänner patrullerar området i syfte att skrämma bort vargarna från skyddsjägarna.
Vargvännerna kan ha lyckats. Den senaste och sjätte attacken inträffade i andra ändan reviret.

Viktigt område för spridning av varg 
Naturvårdsverket avvisar även djurägarnas överklagan.
”Skyddsjakt är, dock till skillnad från sådan stängsling, inte något långsiktigt effektivt verktyg för att förhindra skador. Därför bör som huvudregel inte skyddsjakt beviljas inom ett vargrevir som hunnit bli väl etablerat, med mindre än att andra förebyggande åtgärder har prövats först”, skriver Naturvårdsverket i sitt beslut, som publicerats på verkets hemsida.
Naturvårdsverket skriver också att länsstyrelsens beslut om jaktområdet är bra och att området där Sjundareviret ligger är ett viktigt utbredningsområde för den svenska vargstammen.