Det blir ingen utökad licensjakt i på varg i Gävleborg, eftersom länsstyrelsen kommit fram att båda reviren är upplösta sedan både föräldradjuren och deras avkommor fällts i Ryssjön och Andån.
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg Det blir ingen utökad licensjakt i på varg i Gävleborg, eftersom länsstyrelsen kommit fram att båda reviren är upplösta sedan både föräldradjuren och deras avkommor fällts i Ryssjön och Andån.

Ingen utökad vargjakt i Gävleborg

Det blir ingen utökad licensjakt i Gävleborg i vinter sedan det fällts tio vargar i Andånreviret och sex i Ryssjön. Jakten avslöjade att två tikar fått valpar i Ryssjön, vilket är det första kända fallet i Sverige.

– Eftersom antalet tilldelade vargar och alfaparen i respektive revir är fällda anser länsstyrelsen att reviren är upplösta och att syftet med licensjakten är uppfyllt. Detta innebär att inga ytterligare beslut om utökad tilldelning kommer att tas, meddelar Simon Viklund på länsstyrelsen i Gävleborg.
Vargjägarna i de två reviren får godkänt av myndigheten.

”Ett lyckat resultat”
”Länsstyrelsen bedömer att jakten genomförts på ett tillfredställande sätt med gott samarbete mellan jaktledare och myndighet samt att den har varit strikt kontrollerad med ett lyckat resultat”, blir sammanfattningen.
Vargjakten började den 2 januari med en kvot på sex vargar i Andånreviret och sex i Ryssjön.

Sex vargar fällda redan andra jaktdagen
Redan den 3 januari var samtliga sex tilldelade vargar i jaktområdet för Andån fällda och jakten i det området avlystes. De fällda vargarna besiktades och bedömdes vara alfahanen och fem avkommor.
Men familjegruppen i Andån bestod i själva verket av minst tio individer.

Kvoten i Andån utökades med fyra vargar
Eftersom alfatiken bedömdes vara kvar i närområdet där de sex vargarna fälldes beslutade länsstyrelsen om att utöka tilldelningen med fyra vargar. Dessa fälldes under de kommande två dagarna och jakten i Andån avlystes den 6 januari. Analyserna visar att förutom alfaparet var de övriga åtta fällda vargarna avkommor till föräldraparet.

Sex fällda vargar i Ryssjön
Den 12 januari klockan 15:16 avlystes jakten helt i Gävleborg när den sjätte och sista vargen fällts i reviret Ryssjön.
”Länsstyrelsen har kunnat konstatera med stöd av de fynd som gjorts under innevarande inventeringssäsong att familjegruppen bestått av minst sex individer. Utifrån besiktningarna av de fällda vargarna bedömdes familjegruppens alfapar vara fällda”, skriver myndigheten om Ryssjön.

Två tikar i Ryssjön fick valpar
Vargarna som fälldes i jaktområde Ryssjön visade sig vara, förutom familjegruppens alfapar, tre av deras avkommor. Dessutom fälldes en varg som visade sig vara en avkomma från ett nybildat par. Två vargtikar i området har alltså parat sig med två olika hannar och fött valpar.
Att flera tikar i samma revir föder valpar förekommer ibland. Vargforskaren Olof Liberg säger till Jaktjournalen att han inte kan peka ut ett sådant fall tidigare i Sverige, men att det händer oftare i USA.