Foto: Arkivbild Vildsvinskött på bordet lockar både privatpersoner och storkök.

Intresset för vildsvinskött ökar – medan stammen minskar

Intresset för vildsvinskött ökar lavinartat och köttråvaran är slut, men den offentliga sektorn vill ha mer. Samtidigt tyder mycket på att effektivare jakt har resulterat i att stammen minskar.

– Alla tecken tyder på att det är en vikande stam, det är utgångspunkten som vi måste ha med oss nu, säger Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF.

Han konstaterar att det stora orosmolnet är afrikansk svinpest. Enbart ett ökat jakttryck kan inte hota stammen. Samtidigt är det tydligt att de statliga försöken att få ner antalet vildsvin i landet slutligen tycks ha lyckats.

”Vikande stam”

– Knäckfrågan är hur man ska balansera det här. Efterfrågan ökar allt mer och vi har en vikande stam, det går ju inte sälja vildsvin som inte finns, säger Mikael Hultnäs.

Det var 2020 som Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tillsammans med Livsmedelsverket, länsstyrelserna och Jordbruksverket fick regeringsuppdraget att främja marknaden för konsumtion av vildsvinskött.

Sammanlagt har 17 olika projekt som fått 19 miljoner i statligt stöd startats i ett speciellt vildsvinspaket som ska utvärderas 2025.

Spårbart kött

SVA:s uppdrag innebar att man skulle ta fram ett digitalt system för spårbarhet av köttet – ett projekt som är avslutat.

– Vårt uppdrag går ut på att öka konsumenternas kunskap om vildsvinskött och få upp intresset. Målet är att minska stammen, säger Camilla Bender Larson, projektledare på Jordbruksverket.

Hittills har 19 miljoner använts i vildsvinspaketet för att öka den privata och offentliga sektorns användning av vildsvinskött.

– Där har vi varit framgångsrika och fått upp efterfrågan så mycket att råvaran faktiskt har tagit slut.

Mer pengar

Men det återstår medel i andra projekt.

Nästa steg blir att också öka insatserna huvudsakligen mot det privata näringslivet, tre miljoner återstår till det projektet.

– Breddningen till den privata sektorn vet vi inte exakt hur vi ska ta oss an ännu. Det lutar åt att vi riktar in oss mot tidigare led i viltvärdekedjan, till jägare och andra aktörer som hanterar råvaran, säger Camilla Bender Larson.