Att som nybliven jägare bli inbjuden på fågeljakt kan vara avgörande för att ta steget från godkänd jägarexamen till att börja bli aktiv i olika jaktsammanhang.
Foto: Angel Nieto/Mostphotos Att som nybliven jägare bli inbjuden på fågeljakt kan vara avgörande för att ta steget från godkänd jägarexamen till att börja bli aktiv i olika jaktsammanhang.

Introjakt gör nya jägare aktiva

I Norge vill jägarförbundet försöka locka dem som tagit jägarexamen att bli aktiva jägare genom att bjuda in dem på så kallad introjakt.

Det är Norges Jeger- og Fiskeforbund som i höst arrangerar kursen introjakt på 218 orter. På flera ställen är kurserna redan fulltecknade.
Cirka 13 000 i Norge tar jägarexamen årligen sedan det klarat alla delar i jägarprovet. Men bara hälften av dem kommer i gång med att jaga.
Via introjakt ska de nyutbildade få träffa mer erfarna jägare, skriver tidningen Adressa.

Prova andra jaktformer
Men kurserna vänder sig också till jägare som redan är igång med jakt. Men de kanske år efter år håller sig till en viss form av jakt. Via introjakt ska dessa jägare ges chans att få pröva andra jaktformer och jaga annat vilt än de gör annars.
Det är stor spridning i åldern på deltagarna i introjakt. Den yngsta som hittills anmält sig är 16 år, den äldsta 70 år.

Färre som löser jaktkort i Sverige
I Sverige finns också fenomenet att de som betalar det statliga jaktkortet, för att kunna ägna sig åt jakt, är färre år efter år. Samtidigt har antalet jägarexamensprov ökat sedan 2007 med undantag för förra året.
Varför antalet jaktkortslösare i Sverige minskar är oklart. Professor Göran Ericsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) håller i en utredning om frågan. Han föreslår att orsaken kan vara att färre går från att ta jägarexamen till att faktiskt bli jägare i praktiken.

Jakt i Kalmar för nyblivna jägare
I Norge finns det alltså redan mer omfattande åtgärder för att fler ska gå från jägarexamen till att börja jaga.
När det gäller Sverige har till exempel Jägarnas Riksförbunds avdelning i Kalmar arrenderat kommunalägd jaktmark för att ge nyblivna jägare en möjlighet att börja jaga.
Läs om det här: