Invandrad varg ska förberedas för flytt

En östligt invandrad varg har konstaterats i Norrbotten. Nu ska den sövas, märkas och förberedas för eventuell flytt – om politikerna beslutar sig för vargflytt. I dagsläget vet dock ingen var vargen befinner sig.
– Vi måste få nysnö innan det finns någon chans att lokalisera den, säger Kjell Sundvall, chef för länsstyrelsens fältpersonal i Norrbotten.

Vargen dök upp i Baste sameby i Gällivare och dräpte ett tiotal renar innan samebyn sökte skyddsjakt på den.
– Då började den vandra snabbt söderut. På bara något dygn förflyttade den sig tio mil ned mot Jokkmokk och Sirges sameby. Vi har spårat vargen men hela tiden varit minst två dygn efter den berättar, Kjell Sundvall.

DNA-analyser 
Även Sirges sameby har sökt skyddsjakt på vargen. Avföring har hittats efter den och nu visar DNA-analysen att det rör sig om en varg som vandrat in från öster. Men i nuläget är vargen försvunnen.
– Vi har inte haft snöfall på nästan tre veckor och samebyn har 8 000 renar i området. Det är omöjligt att spåra vargen i området innan det kommer ny snö. Eventuellt kan den redan ha gått ut ur Norrbotten och ner i Västerbotten. Vi har inte mer än kanske tio centimeter snö och det gör att vargen tar sig lätt fram i terrängen, säger Kjell Sundvall.

Ska ringas in för märkning
Så fort det kommer spårsnö kommer Sundvall och hans kolleger att försöka lokalisera vargen och ringa in den. Sedan är det aktuellt med sövning och märkning som utförs av Viltskadecenter.
– Jag har inte fått något meddelande om den här vargen ännu. Men ett besked om var den uppehåller sig betyder i princip att vi måste gå i beredskap för att ta oss till platsen omedelbart, säger Per Ahlqvist.

Gasdrivet injektionsgevär 
Han är fältansvarig vid Grimsö viltforskningstation och anlitas av Viltskadecenter för sövningar. Det är han som öppnar skjutdörren på helikoptern och avfyrar en sövningspil med ett gasdrivet injektionsgevär.
– Normalt skjuter jag på mellan fem och 15 meters avstånd, beroende på hur skogsbeståndet ser ut i området. Vi försöker alltid få ut djuren som ska sövas på öppna platser, myrar eller sjöar, berättar Per Ahlqvist.

Rabiesvaccineras 
Vargen kommer också att avmaskas och rabiesvaccineras när den sövs.
– Det blir samma procedur som med alla hunddjur som kommer in i landet från öster. Dessutom är det en förberedelse för att eventuellt flytta den – om beslut om vargflytt tas av politikerna, säger handläggaren vid Naturvårdsverket, Magnus Kristoffersson.

Avslår skyddsjaktsansökningar 
Han berättar också att de nuvarande skyddsjaktsansökningarna från samebyarna kommer att avslås.
– Det gör vi av flera anledningar. Dels handlar det om en invandrad och genetiskt viktigt varg, dels är skadebilden inte så allvarlig ännu. Det bästa för alla parter är om den vandrar söderut på egen hand, säger Magnus Kristoffersson.

Hjälper samebyarna 
Klas Allander på Naturvårdsverket säger till Jakt & Jägare att man nu håller beredskap för att hjälpa samebyarna att stöta bort vargen från områdena med renar. Man använder i så fall skoter.
… Så gjorde vi med en invandrad varg i fjol. Tyvärr gick den åt fel håll och tillbaka in i Finland, där den sköts vid skyddsjakt. Vi kan ju inte riktigt styra åt vilket håll vargarna går, säger Klas Allander.