Ja till björnjakt i två naturreservat

Länsstyrelsen sa nej, miljödepartementet säger ja.
Det blir tillåtet med björnjakt i två naturreservat i Venjan i Dalarna, rapporterar Dalarnas tidningar.

Beslutet gäller naturreservaten Ålderfljot och Gåstjärnskölen. Venjans viltvårdsområde och Venjans älgskötselområde överklagade att länsstyrelsen beslutat om jaktförbud i områdena.

Biologisk mångfald 
Nu ändrar miljödepartementet, så att det åtminstone blir tillåtet med björnjakt. Departementets tjänstemän motiverar beslutet med att de båda naturreservaten utgör mindre än en procent av en björns hemområde. Jakt kan därmed inte öventyra syftet med reservaten, att bevara en biologisk mångfald, rapporterar Dalarnas Tidningar.