Foto: Mostphotos I Uppsala och Värmlands län är jakten på lodjur avslutad.

Jagande lodjursinventerare i blåsväder

Får en lodjursinventerare delta i licensjakten? Den frågan ställer sig ledningen på länsstyrelsen i Östergötland efter att en anlitad inventerare hamnat i blåsväder på grund av att han också jagar.

Det är Östgöta Correspondenten som skriver om en lodjursinventerare som anlitas av länsstyrelsen i Östergötland under höst och vinter.

Deltog i jakten

I år har inventeraren också deltagit i licensjakten, som har varit rekordstor med en tilldelning på 28 lodjur. Situationen har föranlett att tidningen kontaktat enhetschefen Marie Larsson på länsstyrelsen och frågat om detta är lämpligt.

– Vi har anlitat den här personen på grund av att det finns relevanta kunskaper om inventering, artkunskap och spårning och hur vilda djur beter sig. Om det sedan finns ett jaktintresse eller inte – det bedömer inte vi påverkar inventeringsresultatet, svarar hon.

Utredning genomförs

Sedan får hon en fråga om det kan ha skett att inventeringssiffrorna justerats uppåt för att det ska bli fler lodjur att jaga. Marie Larsson konstaterar att man har bedömt att något sådant inte har hänt, trots det ska en utredning genomföras.

– Vi är måna om att det ska finnas ett högt förtroende för myndigheten och att det inte ska kunna ifrågasättas om vi är opartiska eller inte. Därför ska vi utreda om det finns några tveksamheter i att man jagar den djurart som man inventerar, säger Marie Larsson till Östgöta Correspondenten.