Foto: Carl Johan Erikson/Sveriges domstolar Kammarrätten i Stockholm upphäver Polismyndighetens beslut om att återkalla jägarens vapentillstånd.

Jägare får behålla vapentillstånd trots misshandelsdom

Två år efter att en jägare hade dömts för misshandel och olaga hot återkallade Polismyndigheten hans vapentillstånd. Men vid en sammantagen bedömning tycker kammarrätten inte att skälen för återkallande väger tillräckligt tungt.

I januari 2020 tog sig sex ungdomar med huvorna uppdragna in i jägarens trädgård, där några av ungdomarna kastade glasflaskor mot huset. Där inne befann sig jägaren och hans flickvän. Deras hundar var på terrassen och riskerade att skada sig på glassplittret.

Flickvännen ropade på jägaren och såg ungdomarna springa därifrån. Både hon och jägaren blev rädda och arga. Jägaren, som inte kan springa, hoppade in i bilen och körde efter ungdomarna.

Hann i kapp två

På en äng hann han i kapp två av dem, killar i 15-årsåldern. Den ene sa direkt: ”Det var inte jag.” Då tog jägaren tag i först mössan och håret och sedan jackkragen som han vred åt hårt på den andre. Han ska ha hållit fast killen en stund och, enligt ett vittne, sagt något i stil med: ”Jag dödar sådana som er.”

Ett år senare dömdes jägaren för misshandel och olaga hot till samhällstjänst i 75 timmar. Om straffet i stället skulle ha blivit fängelse hade påföljden blivit två månader. Jägaren dömdes också till att betala en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden och sammanlagt 15 000 kronor i skadestånd till de unga killarna.

Flera år senare

Domen fick Polismyndigheten att i april 2023 återkalla den i dag 66-årige jägarens vapentillstånd. I sitt yttrande innan beslutet togs skrev jägaren att han har ägnat hela sitt liv och sin fritid åt jakt med hundar, att han har lärt sig en läsa och är ångerfull, att han inte är våldsbenägen och att han aldrig tidigare har varit polisanmäld.

Jägaren överklagade beslutet till förvaltningsrätten och yrkade att det skulle upphävas, men förvaltningsrätten gick på Polisens linje. Misshandel och olaga hot är brott där det typiskt sett finns starka skäl att ifrågasätta lämpligheten att inneha skjutvapen, och domstolen ansåg att det inte hade kommit fram omständigheter som visade att våldet hade varit ursäktligt.

Vapentillstånd under lång tid

Kammarrätten håller med Polismyndigheten och förvaltningsrätten om att domen för misshandel och olaga hot och det som hände i anslutning till dessa brott ger anledning att ifrågasätta jägarens lämplighet att inneha skjutvapen.

Men samtidigt påpekar kammarrätten att jägaren har haft vapentillstånd under lång tid utan anmärkningar och förutom domen om misshandel och hot är ostraffad, samt att det i övrigt inte har kommit fram några uppgifter som talar för att han inte är pålitlig, omdömesgill och laglydig.

Inte tillräckliga skäl

I domen går att läsa:

”Vid en sammantagen bedömning anser kammarrätten att det inte finns tillräckliga skäl för återkallelse av tillstånden att inneha skjutvapen, särskilt som det vid tidpunkten för Polismyndighetens beslut om återkallelse redan hade gått över tre år sedan brotten begicks.”

Polismyndighetens beslut om återkallelse av jägarens tillstånd att inneha skjutvapen ska därför upphävas.