FOTO: MICHAEL TATMAN/SHUTTERSTOCK Gässen väsnas och skitar ner i en utsträckning som har fått badare och kommunanställda att tröttna.

Jägare gåssäkrar stränderna i Karlstad

Karlstads kommun tar hjälp av jägare för att komma till rätta med störande fåglar som skitar ner på badstränderna. Framför allt är det kanadagäss och grågäss som har blivit en sanitär olägenhet.

Det är P4 Värmland som rapporterar om hur kanadagäss och grågäss har invaderat badstränderna i Karlstadstrakten med följden att hinkvis av gåsträck måste samlas in och transporteras bort varje dag.

Jägare griper in

Men nu har man tröttnat på gåssituationen och kontaktat jägare som ska skjuta av beståndet.

– Det bästa sättet att skrämma bort dem är att hänga upp en sprängd gås, men vi kan ju inte ha döda fåglar hängande på våra badplatser, kommenterar Marianne Fröding, samordnare vid Karlstads kommuns teknik- och fastighetsförvaltning.