Foto: Shutterstock Jimmy Låås, JRF:s sakkunnige, tror att trafikeftersöksjägarnas vittnesmål kan komma att innebära att fler dovvilt, men något färre rådjur, rapporteras vid viltolyckor.

Jägaruppgifter ger bättre viltolycksstatistik hos NVR

NVR ändrar nu sin datainhämtning – eftersöksjägarnas, och inte en olycksdrabbad trafikants, bedömning av vilket vilt det som var inblandat läggs nu som grund för statistiken över viltolyckor.

Mellan 60 000 och 65 000 olyckor sker årligen mellan djur och fordon i Sverige. Enligt Nationella Viltolycksrådets, NVR:s, statistik anmäldes 61 410 viltolyckor i fjol, en minskning med 6,1 procent jämfört med 2021.

Olycksdrabbat Kalmar

Störst risk att drabbas löper bilister i Kalmar län, följt av Kronoberg och Södermanland. I Norrbottens län sker minst antal viltolyckor i förhållande till antalet registrerade bilar.

Rådjur toppar statistiken och det är tio gånger vanligare att krocka med ett rådjur än med ett vildsvin, som är det näst vanligaste olycksviltet följt av älg.

Men i dagarna ändrade NVR sin statistikinsamling på två sätt.  Numera räknas alltid olyckor på både väg och järnväg in i sammanställningarna, inte enbart på väg som tidigare. Dessutom blir det uppgifter från trafikeftersöksjägare som avgör vilket vilt som inrapporteras i samband med trafikolyckor.

”Påverka statistiken”

– Speciellt det senare kommer förmodligen att påverka statistiken, säger Jimmy Låås som är sakkunnig inom eftersök i Jägarnas Riksförbund, JRF.

Han fortsätter:

– Många förare ser inte skillnaden på ett rådjur och dovvilt och kron. Kanske vet man inte ens att det finns mycket hjort och utgår från att det rör sig om rådjur. Jag tror att det nu kommer att visa sig att det är något färre rådjur än man trott som körs på, medan dov och kron kommer att öka.