350 gråsälar får skyddsjagas från den 20 april och året ut.
Foto: Neil Burton / Shutterstock.com 350 gråsälar får skyddsjagas från den 20 april och året ut.

Jakt på 350 gråsälar

350 gråsälar får fällas under skyddsjakt, enligt ett beslut från Naturvårdsverket.

Skyddsjakten får bedrivas mellan den 20 april till den 31 december och är fördelad på Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Gävleborgs län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Östergötlands län, Gotlands län, Skåne län, delar av Kalmar län och delar av Blekinge län. 
Flest gråsälar får fällas i Norrbottens och Gävleborgs län, där tilldelningen är 60 stycken i vardera län.

Rätt individer bör jagas
Den som vill jaga gråsäl måste ha genomfört en utbildning i säljakt. De sälar som avlivas ska i möjligaste mån vara individer som setts orsaka skada och som befinner sig inom 50 meter från skadedrabbade fiskeredskap. 
De sälar som fällts ska bärgas om möjligt och prover ska skickas till Naturhistoriska riksmuseet. 
Antalet gråsälar har ökat och även antalet sälskador, och Naturvårdsverket anser att sannolikheten för att fisket ska drabbas av fortsatta allvarliga skador. Därmed beslutar de att skyddsjakt är motiverad.