Samebyn har samlat sina renar för märkning och därför beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt på två vargar. Förvaltningsrätten i Luleå stoppar jakten efter överklagande från vargföreningar.
Samebyn har samlat sina renar för märkning och därför beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt på två vargar. Förvaltningsrätten i Luleå stoppar jakten efter överklagande från vargföreningar.

Jakt på jämtlandsvargar stoppad

Förvaltningsrätten ger Rovdjursföreningen och WAS rätt

Förvaltningsrätten i Luleå stoppar skyddsjakten på två vargar Jämtland. Länsstyrelsens utredning till grund för skyddsjakten är för tunn, tycker förvaltningsrätten och ger överklagande Rovdjursföreningen och Wolf association, WAS, rätt.

En fjällvandrare fotograferade en varg som jagade ren. Han såg dessutom ytterligare en varg. I området har Handölsdalens sameby samlat sina renar för märkning och länsstyrelsen fattade beslut om skyddsjakt på vargarna, för att undvika allvarlig skada.

Vill ha fler vargar
Rovdjursföreningen skriver i sin överklagan att den svenska vargen inte har gynnsam bevarandestatus. Vargarna är allt för få och måste tillåtas att etablera sig i den norra halvan av landet, för att säkerställa genetiskt utbyte med Finland och Ryssland, anser Rovdjursföreningen.

Argumenterar för flytt
”Länsstyrelsen har inte övervägt möjligheten att flytta vargarna från renskötselområdet. Erfarenheten av att flytta vargar är begränsad men den gång man flyttade ett par tillsammans så stannade de kvar och etablerade revir i det område de flyttades till. Chansen att lyckas med en flytt av de nu aktuella vargarna skulle vara större om de är en hane och en hona. I varje fall så kan flytt av vargar vara en nödvändig del i förvaltningen så länge vargarnas utbredning i norra Sverige är otillräcklig för att få ett effektivt och kontinuerligt genutbyte med Finland”, skriver Rovdjursföreningen.

”Mycket tunn”
Förvaltningsrätten i Luleå pekar på att EU:s art- och habitatdirektiv kräver av medlemsländerna att de ska vara restriktiva i med vargjakt.
”Även med beaktande av att beslutet fattats skyndsamt av länsstyrelsen samt det som anförts i beslutet om att varje riven ren i området innebär förlust på två renar för rennäringen och att jagande varg i kalvningsområdet medför en betydande påfrestning även på överlevande renar anser förvaltningsrätten att den utredning som legat till grund för länsstyrelsens prövning är mycket tunn”, skriver förvaltningsrätten i sitt beslut.

Ska analysera domen
Jakt & Jägare har inte lyckats nå ordföranden i Handölsdalens sameby.
– Jag har precis fått domen och ska sätta mig ned med länsstyrelsen jurister och analysera den innan jag vet hur vi går vidare, säger Ruona Burman, enhetschef på länsstyrelsen i Jämtland.