Jakt på Skånevarg avstyrks

Länsstyrelsen i Skåne avråder i ett yttrande till Naturvårdsverket i dag från att bevilja skyddsjakt på varg.

I helgen rev varg totalt 15 får vid två olika attacker i Skåne. Därefter har skyddsjaktsansökan gjorts hos Naturvårdsverket.
Tidigare i maj och juni har två andra angrepp inträffat, där totalt 12 får dödades.
Naturvårdsverket begärde i sin tur ett yttrande från länsstyrelsen i Skåne, som i dag säger nej. Länsstyrelsen bedömer att eftersom man inte kan fastställa vilken varg som är den skyldiga bör  inte skyddsjakt beviljas.
– Vi har full förståelse för att angreppen vållar stor oro bland fårägarna. Men länsstyrelsen har inte i något av de fyra fallen någon kännedom om vilken individ som utfört angreppen, eller om attackerna utförts av olika individer. Vi vet heller inte om den är genetiskt viktig för den svenska vargstammen, säger Bertil Nilsson, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.