Det akuta läget för renskötseln hos Idre sameby gjorde att två vargar fick avlivas trots att det inte undersökts om de kan ses som ”genetiskt värdefulla”. Vargarna kunde avlivas både med hjälp av helikopter och motorfordon. Men senare visade sig att varparet redan fällts i grannlänet Jämtland.
Foto: Shutterstock.com Det akuta läget för renskötseln hos Idre sameby gjorde att två vargar fick avlivas trots att det inte undersökts om de kan ses som ”genetiskt värdefulla”. Vargarna kunde avlivas både med hjälp av helikopter och motorfordon. Men senare visade sig att varparet redan fällts i grannlänet Jämtland.

Jakt på två vargar hos Idre sameby

Fälldes på eftermiddagen i Jämtland

(UPPDATERAD) Från idag till den 22 november tilläts skyddsjakt på två vargar hos Idre sameby, enligt ett beslut av länsstyrelsen i Dalarna. Sedan det upptäckts att det är två vargar som jagat renar på samebyns året runt-marker fick båda vargarna avlivas. Senare på eftermiddagen meddelades att vargparet skjutits i grannlänet Jämtland.

En renkalv har dödats av varg samma dag som Idre sameby begärde skyddsjakt. Det har även dokumenterats spår där en eller två vargar jagat efter mindre grupper med ren. För att bland annat undvika kostsamma skingringar av renhjorden beslutades om skyddsjakt.
Beslutet visar mycket av hur skyddsjakterna i renskötselområdet går till.
Det finns möjlighet att vargar avlivas med hagelskott från en helikopter om länsstyrelsen utser pilot och skytt med dokumenterad erfarenhet av sådana avlivningar.
Naturbevakare ska kunna få kontakt med ansvarig skytt i helikoptern via det krypterade radiosystemet Rakel, som poliser och räddningstjänsten använder.

Samebyn får betala
Kostnader förknippade med skyddsjakten står samebyn för.
Vargarna får avlivas med hjälp av både fast och rörlig belysning. Släpps hundar efter vargarna får max tre hundar släppas efter en och samma varg.
”Hundarna bör ha likartat arbetssätt. Utvilade hundar får inte släppas på redan jagade vargar under en och samma dag. Loggen för eventuella GPS-halsband på jakthundarna bör kunna uppvisas för länsstyrelsens personal. Informationen är viktig vid uppföljning av eventuell skadskjutning”, skriver länsstyrelsen.
Förföljning och avlivning från motordrivet fordon och helikopter får endast utföras av länsstyrelsens personal, påpekas det i beslutet.

Max 20 deltagare i jakten
Länsstyrelsen utser, i samråd med samebyn, jaktledare för skyddsjakten. Jaktledaren utser i sin tur ett jaktlag. Personuppgifter på samtliga jaktdeltagare ska lämnas till länsstyrelsen före jaktstarten.
Max 20 personer får medverka under ett och samma jakttillfälle.
”Länsstyrelsens fältpersonal ska beredas möjlighet att närvara vid varje jakt och har rätt att avbryta jakten. Jaktledaren informerar polismyndigheten vid jaktens början samt vid jaktens avslut”, skriver länsstyrelsen i beslutet.

Behöver inte DNA-testa vargarna
Vargparet har inte setts som genetiskt värdefulla för den svenska vargstammen, eftersom ingen varg av ”genetiskt viktigt ursprung” har dokumenterats inom området. När det är bråttom att freda renskötseln behövs inte DNA-analyser av de vargar som ska avlivas.
Här stöder sig länsstyrelsen på en dom från Kammarrätten i Sundsvall att det i akuta situationer inte behövs kännedom om en vargs genetiska sammansättning.
Länsstyrelsen gör även bedömningen med vägledning av ett tidigare beslut från Naturvårdsverket att redan invandrade vargar ”med största sannolikhet fyller behovet av genetisk förstärkning av den skandinaviska vargpopulationen”.

Fälldes i Jämtland
I 16-tiden idag meddelade Jonas Bergman på länsstyrelsen i Dalarna att vargparet redan avlivats i grannlänet.
– Vargarna som det beslutades om i Dalarnas län är fällda i Jämtlands län efter beslut från länsstyrelsen i Jämtland.