Foto: Shutterstock Det blir allt fler sälar i svenska vatten, ett problem för landets fiskare – och fiskar.

Jaktkritikernas överklagande av säljakt avslås

Jaktkritikerna försökte stoppa licensjakten på 1 500 gråsälar i Östersjön. Nu har förvaltningsrätten sagt sitt – och avslår överklagan.

Det var under våren som Naturvårdsverket gav klartecken för licensjakt på 1 500 gråsälar i Östersjön. Motiveringen vilade på att stammen växer och orsakar stora skador på fiskbestånden och fiskerinäringen.

Kommande jakt

Men Föreningen Jaktkritikerna vände sig mot den kommande jakten och överklagade beslutet till förvaltningsrätten, rapporterar P4 Gotland.

Föreningen menade bland annat att risken för skadeskjutning är för stor för att jakten ska tillåtas och att sälarna under alla omständigheter inte skadar fiskbestånden och fiskerinäringen.

Nu har domstolen sagt sitt och avslår överklagandet, vilken innebär att Naturvårdsverkets beslut gäller.