Jaktlag osams om älgtilldelning

Jägarna i halländska Knäred och Veinge har vitt skilda åsikter om årets älgtilldelning. Ett samrådsmöte hölls nyligen, där resultatet blev djup oenighet, tre reservationer och beskyllningar om bristande demokrati. Jägarna i Knäred menar att älgstammen minskar, trots att man under många år har haft restrektioner kring avskjutningen för att stanna upp problemet.

Jägarna i Veinge hävdar i sin tur att stammen växer. Veingejägarna slåss för att få behålla den gamla tilldelningen på ett djur per 350 hektar, rapporterar Hallandsposten.

Under samrådsmötet, somslutade med oenighet, kom ett kompromissförslag fram om att rekommendera avskjutning på en älg per 600 hektar.

”Det kommer inte att gynna älgstammen”, skriver Veinge jaktvårdskrets i reservationen. Samtidigt skriver de också att ett framtida samarbete mellan jaktlagen nästan blir omöjligt.

Knäredsjägarna anser att man inte kan skjuta mer än en vuxen älg per tusen hektar.

”Är det demokratiskt?”

I efterhand har Veinge jaktvårdskrets skickat ett särskilt yttrande till länsstyrelsen. Där kritiseras bland annat att Knäred hade fler representanter under samrådsmötet, då de hade sju företrädare jämfört med tre från resten av kommunen.

”Är detta en demokratisk sammansättning mellan kretsarna?”, ifrågasätter jaktvårdskretsens styrelse. Dessutom undrar man varför inte Hallandsås älgskötselområde var med på mötet.

Veingejägarna anser att rekommendationen på en vuxen älg per 600 hektar inte tar hänsyn till att olika områden har olika mycket älg. De undrar om man överhuvudtaget har koll på hur många älgar som finns.

”Det måste till ordentliga kunskaper om hur älgstammen ser ut för att kunna fastställa hur många älgar det finns i en vinterstam”, skriver Veinge jaktvårdskrets i yttrandet.