Järv och lo ökar i Västerbotten

I Västerbotten har inventeringar visat att det finns måga lodjur och järvar. Det finns däremot inte många vargar. De få vargar som dyker upp är bara inom länets gränser tillfälligt.

Siffrorna efter vinterns inventeringar är fortfarande preliminära, men de visar att det finns gott om lo och järv i Västerbotten. De slutliga sifforna kommer i november.
– Siffrorna kan komma att justeras men redan nu är det klart att lodjuren är något fler än vad vi har som mål i Västerbotten. Järvarna kommer sannolikt upp till länets miniminivå för stammen men vargarna är få och inte stationära, konstaterar Linda Backlund, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen.

34,5 lodjursfamiljer
På lodjurssidan har det konstaterats 33 familjegrupper som rör sig i länet. Dessutom tillkommer två familjegrupper som rör sig i både Västerbotten och Norrbotten. En familjegrupp rör sig mellan Västerbotten och Jämtland.
De familjegrupper som rör sig mellan länen räknas som en halv, vilket gör att det i år finns 34,5 familjegrupper av lo i Västerbotten.
Förvaltningsmodellen säger att det ska finnas mellan 18 och 28 föryngringar i länet varje år. Därmed är stammen något större än det övre gränsvärdet.
– Målet är därför att minska lodjursstammen i länet, säger Linda Backlund.

26 järvföryngringar
När det gäller järv har man konstaterat 26 föryngringar som rör Västerbotten, varav två delas med angränsande län.
– Därmed har vi hittills 25 föryngrigar av järv i Västerbotten. Sedan finns två ytterligare föryngringar i Norge som berör våra samebyar, kommenterar Linda Backlund.
Förvaltningsmodellen säger att det bör finnas minst 26 föryngringar av järv årligen. Stammen växer och är på väg att nå målet. Dessutom sprider de sig och järv finns nu allt längre ner i skogslandet.

Tre vargar kom på besök
Sedan i höstas har tre olika vargar rört sig i länet, bedömer länsstyrelsen. En av dem höll till mellan Lycksele och Åsele och fick ganska mycket uppmärksamhet innan den vandrade vidare till Norrbotten. En varg tog sig förbi Dorotea på sin väg söderut, och en varg rev en fjolårskalv i Vindelns kommun.
– Just nu känner vi inte till några vargar i länet. Vi får in en del vargrapporter men rätt många av dem visar sig vara felaktiga, säger Linda Backlund.