Järvbesök i Kramfors, enligt Liiam Halttu. Han var ute på morgonpromenad och hittade både klomärken i träd, spår och spillning efter flera järvar.
Foto: Liiam Halttu Järvbesök i Kramfors, enligt Liiam Halttu. Han var ute på morgonpromenad och hittade både klomärken i träd, spår och spillning efter flera järvar.

Järvspår inne i Kramfors

Liiam Halttu är helt övertygad om att några järvar varit inne i närheten av Hällgumsgatan i Kramfors i Västernorrland.
– Det var fem tår i spåren och lätt att se. Jag är 100 procent säger, säger han.

Normalt sett spåras järv inte i så nära Kramfors i länet. Den järvföryngring som dokumenterats i Västernorrland finns på gränsen till Västerbotten. Dessutom delar Västernorrland en järvfamilj med Jämtland, enligt den information som länsstyrelsen lagt ut på sin webbplats.
– Jag var ute på en morgonpromenad och hittade massor av spår, spillning och klomärken i träd där de klättrat, berättar Liiam Halttu.
Han har tagit flera bilder på spillning och spårstämplar i snön.
Det är spännande att järvstammen nu ökat så mycket i utbredning och att järvar börjat hitta till Kramfors, tycker den naturintresserade Liiam Halttu.

”Har lekt innan de försvann”
– Spåren gick i sär. Det kanske var två-tre järvar. De har lekt innan de försvann, säger han om rovdjurens visit i närheten av Hällgumsgatan i Kramfors.
Alexander Winiger, rovdjurshandläggare på fältenheten vid länsstyrelsen i Norrbotten, säger att det kan vara årsungar som går ihop en tid.
Honan brukar få ungar i februari.
– Ungarna brukar lämna honan på hösten, i augusti-september, för att söka sig egna revir. Men det händer att årsungarna är kvar i honans revir uppåt ett år, säger Alexander Winiger.
– Normalt sett går vuxna järvar ensamma, men det är inte ovanligt att årsungarna är ihop en tid, tillägger han.